Ewidencje i rejestry.

 1. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 2. Ewidencja nieobecności pracowników
 3. Księga druków ścisłego zarachowania
 4. Księga ewidencji dzieci
 5. Księga uchwał Rady Pedagogicznej
 6. Księga uczniów
 7. Księga zarządzeń dyrektora szkoły
 8. Księgi inwentarzowe
 9. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 10. Szkolny rejestr rozrachunku świadectw
 11. Księga zastępstw

 

Komórki prowadzące: sekretariat, dyrektor szkoły.
Udostępnianie: dla osób wykazujących interes prawny