Nauczyciele

Dyrektor Szkoły – Robert Leończyk

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

Wychowawstwo

Barańska Hanna

psycholog

Bielecka Lucyna

wychowanie fizyczne

technika, edb

kl. V

Bytoński Marek

informatyka

Cender Magdalena

biologia, chemia

Czajkowska Marzena

religia

Gontarz Wojciech

fizyka

Kasztelan Jolanta

edukacja wczesnoszkolna

muzyka, plastyka

kl. III

Landowska Ewelina nauczyciel w oddziale przedszkolnym

Leończyk Robert j. polski; doradztwo zawodowe
Mamcarz Jula

historia, WOS

Mazanka Małgorzata

nauczyciel wspomagający

Mierzejewski Krzysztof

zajęcia świetlicowe

kl. IV

Okoniewska Aleksandra

j. polski, geografia, przyroda

kl. VII

Olborska Katarzyna

matematyka

kl. VI

Piechota Aneta

język niemiecki

Rogala Anna  edukacja wczesnoszkolna kl. Ia
Sokołowska Dorota

pedagog, nauczyciel wspomagający

Sorbian Anna  nauczyciel wspomagający
Sreberska Anna

nauczyciel wspomagający

 –

Szymański Mikołaj

j. angielski

kl. VIII

Wagner Violetta  nauczyciel oddziału przedszkolnego oddział przedszkolny
Zalas Alicja  edukacja wczesnoszkolna  kl. II
Ziółkowska Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

kl. Ib