Nauczyciele

Dyrektor Szkoły – Zdzisława Lesińska

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

Wychowawstwo

Zdzisława Lesińska

biologia
wychowanie do życia
w rodzinie

edukacja dla bezpieczeństwa

Lucyna Bielecka

wychowanie fizyczne

technika

kl. IV

Mikołaj Szymański

język angielski

kl. VII

Aleksandra Okoniewska

język polski,

zajęcia świetlicowe

kl. VI

Robert Leończyk

język polski, historia,
WOS, informatyka

kl. V

Alicja Zalas

edukacja wczesnoszkolna

kl. I

Małgorzata Ziółkowska edukacja wczesnoszkolna

kl. III

Jolanta Kasztelan

edukacja wczesnoszkolna,
muzyka, plastyka

kl. II

Anna Rogala

oddział przedszkolny

kl. „0”

Marek Bytoński

informatyka, matematyka

Marzena Czajkowska

religia

Wacław Egermeier

fizyka,

Ewa Chojnowska

chemia

Renata Sajda

język niemiecki

Anna Sreberska

geografia, przyroda

 –

Aleksandra Smolińska

logopedia

Milena Palevič

psycholog

Marzanna Makowska

pedagog

Violetta Wagner

nauczyciel w O

zajęcia świetlicowe

kl. 0

Anna Sorbian

nauczyciel wspomagający

Małgorzata Mazanka

nauczyciel wspomagający

Marzanna Makowska

nauczyciel wspomagający