Nauczyciele

Dyrektor Szkoły – Zdzisława Lesińska

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

Wychowawstwo

Zdzisława Lesińska

biologia
wychowanie do życia
w rodzinie

Lucyna Bielecka

wychowanie fizyczne

kl. VIII

Bogdan Michalczewski

nauczyciel wspomagający, technika, edukacja dla bezpieczeństwa

kl. VII

Mikołaj Szymański

język angielski

kl. VI

Aleksandra Okoniewska

język polski,

zajęcia świetlicowe

kl. V

Robert Leończyk

język polski, historia,
WOS, informatyka

kl. IV

Alicja Zalas

edukacja wczesnoszkolna

kl. III

Małgorzata Ziółkowska edukacja wczesnoszkolna

kl. II

Jolanta Kasztelan

edukacja wczesnoszkolna,
muzyka, plastyka

kl. I

Anna Rogala

oddział przedszkolny

kl. „0”

Marek Bytoński

matematyka

Marzena Czajkowska

religia

Wacław Egermeier

fizyka,

Marta Lewandowska

chemia

Renata Sajda

język niemiecki

Anna Sreberska

geografia, przyroda

 –

Katarzyna Jóźwiak

logopedia

Milena Palevič

psycholog

Monika Kluczek

pedagog

Violetta Wagner

zajęcia świetlicowe

Anna Sorbian

nauczyciel wspomagający

Małgorzata Mazanka

nauczyciel wspomagający

Marzanna Makowska

nauczyciel wspomagający