Nauczyciele

Dyrektor Szkoły – Zdzisława Lesińska

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

Wychowawstwo

Zdzisława Lesińska

biologia
wychowanie do życia
w rodzinie

Robert Leończyk

język polski, historia,
WOS

kl. VIII

Lucyna Bielecka

wychowanie fizyczne

kl. VII

Bogdan Michalczewski

nauczyciel wspomagający, technika, edukacja dla bezpieczeństwa

kl. VI

Mikołaj Szymański

język angielski

kl. V

Aleksandra Okoniewska

język polski,

zajęcia świetlicowe

kl. IV

Jolanta Kasztelan

edukacja wczesnoszkolna,
muzyka, plastyka

kl. III

Alicja Zalas

edukacja wczesnoszkolna

kl. II

Małgorzata Ziółkowska edukacja wczesnoszkolna

kl. I

Anna Rogala

oddział przedszkolny

kl. „0”

Marek Bytoński

matematyka

Rafał Kupracz

język niemiecki, informatyka

Wacław Egermeier

fizyka,

Anna Sreberska

geografia, przyroda

 –

Anna Łęczek

chemia

 –

Marzena Czajkowska

religia

Katarzyna Jóźwiak

logopedia

Milena Palevič

psycholog

Monika Kluczek

pedagog

Violetta Wagner

zajęcia świetlicowe

Anna Sorbian

nauczyciel wspomagający

Małgorzata Mazanka

nauczyciel wspomagający