Pracownicy administracji i obsługi

Sekretarz szkoły — Anna Szwarc

Sekretariat szkoły czynny codziennie w godz. 7:45 – 15:45

 

Barbara Woźniak — pracownik obsługi

Józefa Suszek — pracownik obsługi

Agnieszka Kardialik – pracownik obsługi

Marzena Ziółkowska – pracownik odsługi

Krzysztof Woźniak— konserwator