Pracownicy administracji i obsługi

sekretarz szkoły — Anna Szwarc

 

Barbara Woźniak — pracownik obsługi

Józefa Suszek — pracownik obsługi

Krzysztof Woźniak— konserwator