Pracownicy administracji i obsługi

sekretarz szkoły — Anna Szwarc

 

Barbara Woźniak — pracownik obsługi

Józefa Suszek — pracownik obsługi

Agnieszka Kardialik – pracownik obsługi

Marzena Ziółkowska – pracownik odsługi

Krzysztof Woźniak— konserwator – zwolnienie lekarskie

Rafał Majewski – konserwator – zastępstwo