Kalendarz pracy szkoły w roku szkolnym 2019/20

Kalendarz pracy Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Święcicach na rok szkolny 2019/2020

 

Lp Wydarzenie Termin Osoby odpowiedzialne
1. Udział pocztu sztandarowego w dożynkach gminnych 25.08.19r p. Wagner
2. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 02.09.19r Dyrektor, nauczyciele
3. Wybór Opiekuna Samorządu Szkolnego 05.09.19r Dyrektor; SU

Sekretarz

4. Udział pocztu sztandarowego w obchodach Bitwy Ołtarzewskiej 08.09.19r p. Bielecka

Dyrektor

5. Zebranie Rady Pedagogicznej 11.09.19r Dyrektor,

Nauczyciele

6. Spotkanie ogólne z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas 13.09.19r Dyrektor, nauczyciele
7. Wycieczka do Biskupina kl. V – VII 16.09.19r p. Szymański
8. Spotkanie dyrektora szkoły z przewodniczącymi trójek klasowych, /wybór zarządu RR 20.09.19r Dyrektor, przewodniczący RR klasowych
9. Wycieczka do kl. V – VII – Wizyta w Pałacu Prezydenckim 24.09.19r p. Michalczewski
10. Spotkanie z muzyką dla klas 0- VI– „Wędrówki gitary” – gitara 26.09.19r Ośrodek Edukacji, Dyrektor,

Nauczyciele

 

11. Konkurs na najpiękniejszy różaniec kl. 0 – IV, V – VIII 27.09.19r p. Czajkowska
12. Zebranie Rady Pedagogicznej 02.10.19r Dyrektor,

nauczyciele

13. Światowy Dzień Uśmiechu kl. O-III 04.10.19r wychowawcy
14. Dzień otwarty dla rodziców 10.10.19r Wychowawcy,

nauczyciele

15. Święto pieczonego ziemniaka 12.10.19r Wychowawcy świetlicy
16. Dzień Edukacji Narodowej

–          Ślubowanie i pasowanie na uczniów

      klasy I

–          Laurka dla nauczyciela SU

14.10.19r p. Kasztelan

 

p. Michalczewski

17. Wycieczka do Warszawy na film pt. Legiony 16.10.19r p. Szymański
18. Spotkanie z muzyką dla klas 0- VI– „Festiwal zwierząt” – akordeon 17.10.19r Ośrodek Edukacji, Dyrektor, Nauczyciele
19. XIV Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada plastyczna o św. Maksymilianie – kl. O-V 18.10.19r p. Czajkowska
20. Wycieczka do teatru kl. VII – VIII – Kochanowski 30.10.19r p. Leończyk
21. Dzień Wszystkich Świętych – odwiedzenie cmentarza wojskowego w Pilaszkowie X wychowawcy klas
22. Konkurs języka angielskiego „Focus – Autumn 2019 05.11.19r p. Szymański
23. Inscenizacja z okazji święta Niepodległości 08.11.19r p. Kasztelan
24. Wycieczka do Warszawy kl. VII – VIII „Zemsta” 12.11.19r p. Leończyk

p. Michalczewski

25. Spotkanie z wychowawcami – dzień otwarty 14.11.19r wychowawcy, nauczyciele
26. Spotkanie z muzyką „Szara godzina” – fagot 15.11.19r Ośrodek Edukacji, Dyrektor, Nauczyciele
27. Wycieczka na przedstawienie „Baśń o Królowej śniegu 19.11.19r p. Kasztelan
28. Wycieczka do teatru „Przypadki Robinsona Cruzo” 27.11.19r p. Leończyk
29. Gminny Konkurs profilaktyczno- przyrodniczy – I etap  kl. II i III 30.11.19r p. Kasztelan

p. Zalas

30. Turniej wiedzy o Polsce kl. I – III XI Wychowawcy kl. I – III
31. Wycieczka do Warszawy kl. VII – VIII Warsztaty robotyka, fizyka XI p. Bytoński
32. Mały Pitagoras – etap szkolny XI p. Bytoński

 

33. Konkurs interpunkcyjny kl. IV – V, VII – VIII XI p. Okoniewska
34. Udział w Ogólnopolskiej akcji Dnia Czytania Książek – akcji zorganizowanej przez sieć Biedronka IX – XI Wychowawcy klas I – III
35. Mikołajki klasowe 06.12.19 Wychowawcy klas
36. Kiermasz świąteczny – Fabryka świętego Mikołaja 12.12.19r Wychowawcy świetlicy
37. Zebranie ogólne z dyrektorem i spotkanie z wychowawcami  ( oceny przewidywane ) 11.12.19r Dyrektor,

Nauczyciele

38. Spotkanie z muzyką kl. 0 – VI „Królowa śniegu” – wiolonczela 18.12.19r wychowawcy, nauczyciele
39. Jasełka i wigilia szkolna 19.12.19r p. Kasztelan, dyrektor, nauczyciele
40. Zimowa przerwa świąteczna 23.12 – 31.12.19r  
41. Dni wolne od zajęć dydaktycznych – czw. i pt.   po 01.01.20r 02.01 – 03.01.20r  
42. Rada klasyfikacyjna za I semestr rok szk. 2019/20 15.01.20r Dyrektor,

nauczyciele

43. Zebranie rodziców z wychowawcami klas – oceny za I semestr 19/20 16.01.20r. Wychowawcy

 

44. Spotkanie z muzyką kl. 0 – VI „Pejzaż zimowy” – obój 16.01.20r wychowawcy, nauczyciele
45. Wycieczka do Castoramy kl. III – warsztaty      pt. „Drewno” 17.01.20r p. Zalas
46. Wyjazd na przedstawienie  „W krainie Króla Lwa” 31.01.20r p. Rogala
47. Lekcja muzealna w muzeum Narodowym kl. IV I p. Leończyk
48. Rada podsumowująca I semestr 2019/20 05.02.20r Dyrektor

nauczyciele

49. Zabawa karnawałowa – choinka

 

 

 

 

Szkolny Konkurs Talentów

01.02.20r p. Sorbian

p. Okoniewska

p. Wagner

p. Michalczewski

 

p. Kasztelan

 

50. Przerwa zimowa – ferie 10 – 23.02.20r  
51. Wycieczka do Błonia na spektakl „Legiony Polskie” 18.02.20 p. Okoniewska
52. Spotkanie z muzyką kl. 0 – VI „Posłuchaj Chopina” – flet 28.02.20r wychowawcy, nauczyciele
53.

 

Gminny Konkurs Ortograficzny „O pióro burmistrza” II p. Leończyk

p. Okoniewska

54. Wycieczka do teatru na przedstawienie pt. „Pinokio” kl. 0- III 05.03.20r p. Zalas
55. Wycieczka do Błonia na spektakl „Tomek Sawyer” 05.03.20r p. Okoniewska
56. Archidiecezjalny konkurs plastyczny Santo Subito o św. Janie Pawle II Do 06.03.20r p. Czajkowska
57. Dzień otwarty 11.03.20r wychowawcy, nauczyciele
58. Dzień Otwartych Drzwi dla przyszłych rodziców 14.03.20r p. Bielecka

p. Zalas

nauczyciele

59. Spotkanie z muzyką kl. 0 – VI „Warszawskie pomniki” – trąbka 18.03.20r wychowawcy, nauczyciele
60. Gminny konkurs profilaktyczno – przyrodniczy  – II etap 28.03.20 p. Kasztelan

p. Zalas

61. Spotkanie z ciekawymi ludźmi – spotkanie z Burmistrzem kl. 0 – III III p. Rogala
62. Konkurs matematyczny Kangur III p. Olborska,

p. Bytoński

63. Warsztaty kulinarne we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Święcicach kl. 0 – III III Wychowawcy klas 0 – III
64. Przedstawienie profilaktyczne bajka „Calineczka” – 4-6. Magiczne słowa kl.0-3 I/III p. Kasztelan
65. Konkurs plastyczny „Odżywiam się zdrowo”

kl. I – III

III p. Kasztelan
66. Konkurs pt. Żywe obrazy” kl. IV – VIII III p. Okoniewska
67. Dyktando rodzinne – zabawa, integracja nauka   (z okazji Dnia Języka Ojczystego) III p. Okoniewska
68. Wycieczka do Instytutu Niewidomych w Warszawie. – Laboratorium ciemności oraz warsztaty z majsterkowania (Castorama) 02.04.20r p. Ziółkowska
69. Konkurs języka angielskiego „Panda” 03.04.20r p. Szymański
70. Zabawy z zajączkiem Wielkanocnym 04.04.20r p. Okoniewska

p. Wagner

71. Tradycje i zwyczaje świąteczne wielkanocne       – apel. 08.04.20r. p. Czajkowska

 

72. Wiosenna przerwa świąteczna 09.04 – 14.04.20r  
73. Spotkanie z muzyką kl. 0 – VI „Koncert perkusyjny” 16.04.20r wychowawcy, nauczyciele
74. Spotkanie rodziców z wychowawcą – dzień otwarty 16.04.20r wychowawcy
75. Apel z okazji Święta Ziemi 20.04.20r. p. Sreberska
76. Egzamin ósmoklasisty (dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla kl. 0 – VII) 21.04.20r,

22.04.20r,

23.04.20r

Dyrektor,

zespoły nadzorujące

77. Rocznica Konstytucji 3 – Maja 30.04.20r. p. Leończyk;

p. Okoniewska

78. Konkurs zewnętrzny z j. polskiego i historii „Leon Olimpus IV p. Leończyk
79.

 

Święto szkoły – czcimy pamięć patrona szkoły Marszałka Józefa Piłsudskiego 12.05.20r p. Leończyk

p. Okoniewska

80. Spotkanie z muzyką kl. 0 – VI „Album rodzinny” – klarnet 14.05.20r wychowawcy, nauczyciele
81. Zebranie ogólne i spotkanie z wychowawcą (oceny przewidywane i  zagrożenia na koniec roku) 14.05.20r Dyrektor

Nauczyciele

82. Podchody matematyczne V p. Bytoński,

p. Olborska

83. Konkursy recytatorskie – wierszy i fragmenty prozy: O – III ; IV – VIII V p. Leończyk;

p. Kasztelan

p. Okoniewska

84. Konkurs mitologiczny kl. V – VI V p. Okoniewska;

p. Leończyk

85. Konkurs plakatowy  – Unia Europejska

kl. IV – VIII

V p. Michalczewski;

p. Sreberska

86. Konkurs matematyczny – „Mały Pitagoras – etap rejonowy V p. Olborska
87. Odwiedziny w studio TVP lub Centrum Pieniądza w NBP kl. IV V p. Leończyk
88. Szkolny Konkurs plastyczny – „Ortograficzne ilustracje” V p. Wagner;

p. Okoniewska

89. Dzień Dziecka w szkole – Przedstawienie teatralne rodzice – nauczyciele dla dzieci 01.06.20r p. Okoniewska
90. „Szkolne Nocowanie”  – dla uczniów świetlicy 19:00 – 08:00 05.06 – 06.06.20r p. Okoniewska;

p. Wagner

91. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 12.06.20r  
92. Rada klasyfikacyjne na koniec roku szkolnego 18/19 15.06.20r  
93. Spotkanie z muzyką kl. 0 – VI „Witamy lato” – skrzypce 16.06.20r wychowawcy, nauczyciele
94. Wycieczka trzydniowa do Wrocławie, Pragi i Karkonoskiego PN kl. IV – VII 16 – 18.06.20r p. Okoniewska
95. Wycieczka kl. 0 – III do Telewizji Polskiej i Pałacu Kultury i Nauki VI p. Kasztelan
96. Wycieczka 2 – 3 dniowa kl. VIII – Kórnik – Rogalin – Koszuty – Środa Wielkopolska VI p. Bielecka
97. Pożegnanie szkoły przez kl. VIII 26.06.20r p. Bielecka
98.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 26.06.20r Dyrektor,

nauczyciele

99. Ferie letnie 27.06-31.08.20r  

 

100. Rada podsumowująca pracę za rok szkolny 2019/20 02.07.20r Dyrektor,

nauczyciele