Kalendarz pracy szkoły w roku szkolnym 2020/21

Kalendarz pracy Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Święcicach na rok szkolny 2020/2021

Lp Wydarzenie Termin Osoby odpowiedzialne
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 01.09.2020r Dyrektor, nauczyciele
2. Spotkania z rodzicami 10 – 14.09.2020 wychowawcy
3. Udział pocztu sztandarowego w obchodach Bitwy Ołtarzewskiej 12.09.2020r p. Szymański
4. Wybór Opiekuna Samorządu Szkolnego 15.09.2020r Dyrektor; SU

Sekretarz

5. Zebranie Rady Pedagogicznej 15.09.2020r Dyrektor,

Nauczyciele

6. Spotkanie dyrektora szkoły z przewodniczącymi trójek klasowych, /wybór zarządu RR 29.09.2020r Dyrektor, przewodniczący RR klasowych
7. Dzień bez przemocy 02.10.2020r p. Palevic
8.  Zebranie Rady Pedagogicznej 07.10.2020r Dyrektor,

nauczyciele

9. Dzień Edukacji Narodowej

–          Ślubowanie i pasowanie na uczniów

      klasy I

–          Laurka dla nauczyciela SU

14.10.2020r p. Zalas

 

p. Bielecka

10. Dzień „Jabłka i Marchewki” X p. Ziółkowska
13. Bezpieczna droga do szkoły – spotkanie z funkcjonariuszem Policji X p. Rogala
14. Dzień otwarty dla rodziców 21.10.2020r Wychowawcy,

nauczyciele

15. Konkurs szkolny „Bądź kumpel – nie dokuczaj” X p. Palevic
16. Archidiecezjalny konkurs „Santo Subito” o świętym Janie Pawle II X p. Czajkowska
17. Konkursy kuratoryjne przedmiotowe szkolne: j. polski 19.10

j. angielski 23.10

historia 27.10

p. Leończyk

p. Szymański

p. Leończyk

18. „Październik – miesiącem dla zwierząt” – konkurs na zbiórkę karmy dla schroniska dla zwierząt” X p. Bielecka

SU

19. Dzień Wszystkich Świętych – odwiedzenie cmentarza wojskowego w Pilaszkowie X p. Bielecka,

p. Olborska

SU, kl. VIII

20. Dzień Sudoku kl. 0 – III XI p. Zalas
21. Święto Niepodległości XI p. Kasztelan

p. Leończyk

p. Okoniewska

22. Dni wolne od zajęć dydaktycznych 12 – 13.11.2020

(czw; pt po święcie Niepodległości)

p. Szymański
23. Dzień otwarty 19.11.2020  
24. Konkurs rejonowy – matematyczny „Mały Pitagoras (etap szkolny) 21.11.2020 p. Olborska
25. Zabawa Andrzejkowa XI p. Bielecka SU
26. Konkurs j. angielski – „Pingwin” 21.11.2020 p. Szymański
27. Mikołajki klasowe 04 – 07.12.2020 Wychowawcy klas
28 Zebranie ogólne z dyrektorem i spotkanie z wychowawcami  ( oceny przewidywane i zagrożenia na I semestr ) 09.12.2020r Dyrektor,

Nauczyciele

29. Mikołajkowy konkurs recytatorski 12.12.2020 p. Kasztelan
30. Szkolny konkurs plastyczny „Najładniejsza ozdoba Bożonarodzeniowa k. 0 – VIII XII p. Czajkowska
31. Wigilie klasowe, Jasełka 22.12.2020 p. Kasztelan
32. Zimowa przerwa świąteczna 23.12 – 31.12.2020r Zimowa przerwa świąteczna
33. Dni wolne od zajęć dydaktycznych – pn i wt  przed 06.01.21r Trzech Króli 04.01 – 05.01.2021r  
34. Rada klasyfikacyjna za I semestr rok szk. 2020/21 13.01.2021r Dyrektor,

nauczyciele

35. Zebranie rodziców z wychowawcami klas – oceny za I semestr 20/21 14.01.2021r. Wychowawcy

 

36. Bezpieczne ferie zimowe – Spotkanie z funkcjonariuszem Straży Miejskiej I p. Rogala
37. Czy znasz tę książkę; tego bohatera, te przygodę? – konkurs czytelniczy I p. Leończyk
38. Przerwa zimowa – ferie 18 – 31.01.2021r  
39. Rada podsumowująca I semestr 2020/21 10.02.2021r Dyrektor

nauczyciele

40. Zabawa karnawałowa – choinka

 

 

 

06.02.2021r

 

 

 

p. Rogala

p. Olborska

p. Wagner

p. Bielecka

41. Konkurs plastyczny kl. O- III – interpretacja wierszy J. Brzechwy i J. Tuwima 02.2021 p. Ziółkowska
42. Konkurs wiedzy o języku polskim – konkurs z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego II p. Okoniewska
43. Konkurs literacki – „Moja ulubiona książka” II p. Leończyk
44. Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Galileo” 02.03.2021 p. Olborska
45. Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” III p. Olborska
46. Konkurs plastyczny kl. 0 – III „Odżywiam się zdrowo” III p. Kasztelan
47. Warsztaty kulinarne – Koło Gospodyń Wiejskich w Święcicach III p. Kasztelan

 

48. Dzień otwarty 11.03.2021r wychowawcy, nauczyciele
49. Dzień Otwartych Drzwi dla przyszłych rodziców 13.03.2021r p. Olborska
50. Powitanie wiosny III Wychowawcy kl. I – III i oddz przed.
51. Świąteczne tradycje i zwyczaje wielkanocne 31.03.2021 p. Czajkowska
52. Wiosenna przerwa świąteczna 01.04 – 06.04.2021  
53. Konkurs Ortograficzny „O pióro Dyrektora Szkoły” kl. II – III IV p. Kasztelan

p. Ziółkowska

52. Obchody Dnia Ziemi w naszej szkole IV p. Bielecka, SU,

p. Sreberska

53.

 

Rajd Szlakiem Naszej Historii IV p. Olborska
54. Spotkanie rodziców z wychowawcą – dzień otwarty 15.04.2021r wychowawcy
55. Groch z kapustą- konkurs frazeologiczny IV p. Okoniewska
56. Konkurs recytatorsko – retoryczny IV p. Leończyk
57. Rocznica Konstytucji 3- Maja 30.04.2021 p. Okoniewska

p. Szymański

58. Tydzień czytania dzieciom V p. Kasztelan

p. Leończyk – biblioteka szkolna;

i Publiczna w Święcicach

59. Święto szkoły – czcimy pamięć patrona szkoły Marszałka Józefa Piłsudskiego 12.05.2021r p. Leończyk

p. Okoniewska

60 Zebranie ogólne i spotkanie z wychowawcą (oceny przewidywane i  zagrożenia na koniec roku) 13.05.2021r Dyrektor

Nauczyciele

61. Konkurs mitologiczny V p. Okoniewska
62. Szkolny Konkurs języka angielskiego V p. Szymański
63. Egzamin ósmoklasisty 25.05 – 27.05.2021  
64. Dzień Dziecka 01.06.2021  
65. Wycieczka kl. VIII 01.06.2021 p. Olborska
66. Dodatkowy Dzień wolny 04.06.2021  
67. Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie – wycieczka kl. V VI p. Okoniewska
68. Wycieczka do kina lub teatru kl. VI VI p. Okoniewska
69. Rada klasyfikacyjne na koniec roku szkolnego 20/21 16.06.2021r Dyrektor, nauczyciele
70. Pożegnanie szkoły przez kl. VIII 25.06.2021r p. Olborska
71. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 25.06.2021r Dyrektor,

nauczyciele

72. Ferie letnie 26.06-31.08.2021r  

 

73. Rada podsumowująca pracę za rok szkolny 2020/21 01.07.2021r Dyrektor,

nauczyciele