Kalendarz pracy szkoły w roku szkolnym

Kalendarz pracy Szkoły Podstawowej Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach

na rok szkolny 2018/19

 

Lp Wydarzenie Termin Osoby odpowiedzialne
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 03.09.18r Dyrektor, nauczyciele
2. Udział pocztu sztandarowego w dożynkach gminnych 02.09.18r p. Bielecka
3. Udział pocztu sztandarowego w obchodach Bitwy Ołtarzewskiej 08.09.18r p. Kasztelan

Dyrektor

4. Zebranie Rady Pedagogicznej 12.09.18r Dyrektor,

Nauczyciele

5. Wybór Opiekuna Samorządu Szkolnego 12.09.18r Dyrektor, SU

Sekretarz

6. Spotkanie ogólne z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas 13.09.18r Dyrektor, nauczyciele
7. Spotkanie z muzyką dla klas 0- VIII– „Cyrkowa muzyka” – puzon 21.09.18r Dyrektor,

Nauczyciele

 

8. Rada szkoleniowa 21.09.18r Dyrektor, Nauczyciele
9. Wycieczka do Krakowa – (historyczno – patriotyczna)

 

24 – 25.09.2018 p. Michalczewski
10. Spotkanie dyrektora szkoły z przewodniczącymi trójek klasowych, /wybór zarządu RR 24.09.18r Dyrektor, przewodniczący RR klasowych
11. Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klasy VIII w sprawie egzaminu ósmoklasisty 27.09.18r Dyrektor, wychowawca
12. Zebranie Rady Pedagogicznej 03.10.18r Dyrektor,

nauczyciele

13. Wycieczka przedmiotowa do Warszawy (Teatr Sabat) na przedstawienie „Zemsta” 09.10.18r p. Leończyk
14. Wycieczka krajoznawcza kl. 0-III do Muzeum Kolejnictwa w Sochaczewie 10.10.18r p. Kasztelan
15. Dzień otwarty dla rodziców 11.10.18r Wychowawcy,

nauczyciele

16. Dzień Edukacji Narodowej

–          Ślubowanie i pasowanie na uczniów

      klasy I

–          Laurka dla nauczyciela od SU

15.10.18r p. Ziółkowska

 

 

p. Michalczewski

17. Spotkanie z muzyką dla klas 0- VI– „Tańce polskie” – akordeon 16.10.18r Dyrektor, Nauczyciele
18. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 02.11.18r  
19. Uroczystość z okazji 100 – lecia odzyskania Niepodległości „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” 08.11.18r p. Kasztelan,

nauczyciele

20. Spotkanie z muzyką dla klas 0- VI– „Nasza Niepodległa” – 09.11.18r Dyrektor, Nauczyciele
21. Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Alfik” 22.11.18r p. Bytoński
22. Spotkanie z wychowawcami – dzień otwarty 15.11.18r wychowawcy, nauczyciele
23. Mały Pitagoras – etap szkolny 16.11.18r p. Bytoński

 

24 Wycieczka uczniów kl. 0 – III do zakładu produkującego bombki – realizacja treści z zakresu doradztwa zawodowego 21.11.18r p. Zalas
25. Szkolny konkurs recytatorski poezji patriotycznej na 100 – lecie odzyskania Niepodległości X/XI kl. IV – VIII –

p. Leończyk

0-III p. Kasztelan

Razem p. Kasztelan

 

26. Dzień Pluszowego Misia 0- III XI p. Zalas

p. Mazanka

 

27. Andrzejki i mikołajki klasowe i szkolne XI Wychowawcy,

p. Michalczewski

28. Gminny Konkurs profilaktyczno- przyrodniczy – I etap  kl. II i III 01.12.18r p. Kasztelan

p. Zalas

29. Szkolny konkurs „Najpiękniejsza szopka Bożonarodzeniowa 0 –VIII oraz kartka świąteczna 07.12.18r p. Czajkowska,

wychowawcy świetlicy

30. Zebranie ogólne z dyrektorem i spotkanie z wychowawcami  ( oceny przewidywane ) 13.12.18r Dyrektor,

Nauczyciele

31. Wystawa prac kółka plastycznego i świetlicy – kiermasz 13.12.18r Wychowawcy świetlicy
32. Spotkanie z muzyką kl. 0 – VI „Muzyka przy choince” – obój 19.12.18r wychowawcy, nauczyciele
33. Jasełka i wigilia szkolna 20.12.18r p. Kasztelan, nauczyciele
34. Zimowa przerwa świąteczna 22.12 – 31.12.18r  
35.

 

Spotkanie z muzyką kl. 0 – VI „Bale w karnawale”- saksofon 11.01.18r wychowawcy, nauczyciele
36. Rada klasyfikacyjna za I semestr roku szkolnego 2018/19 16.01.19r Dyrektor,

nauczyciele

37. Zebranie rodziców z wychowawcami klas – oceny za I semestr 18/19 17.01.19r. Wychowawcy

 

38. Rada podsumowująca pracę szkoły za I semestr roku szkolnego 2018/19                                   23.01.19 Dyrektor, nauczyciele
39. Wycieczka do teatru kl. 0 – III I p. Rogala
40. Dzień Babci i Dziadka kl. 0 I p. Rogala

 

41. Konkurs mitologiczny I p. Leończyk
42. Konkurs św. plastyczny „Pani zima” oraz „Sporty zimowe” I/II p. Okoniewska

p. Wagner

43. Ferie zimowe 28.01-10.02.19r  
44.

 

Zabawa karnawałowa – choinka

 

16.02.19r p. Szymański

p. Okoniewska

p. Wagner

45. Spotkanie z muzyką kl. 0 – VI „Mały Mozart” – flet 20.02.19r wychowawcy, nauczyciele
46. Gminny Konkurs Ortograficzny „O pióro burmistrza” II p. Leończyk
47. Dzień Bezpiecznego Internetu – apel II P. Kupracz
48. Spotkanie z muzyką kl. 0 – VI „Zagrajmy razem” – perkusja 01.03.19r wychowawcy, nauczyciele
49. Wycieczka kl. 0 –III do JPN

Warsztaty czekoladowe – Wedel – realizacja treści z zakresu doradztwa zawodowego

04.03.2018 p. Ziółkowska

 

p. Rogala

50. Dzień otwarty dla rodziców 07.03.19r Wychowawcy, nauczyciele
51. Archidiecezjalny konkurs plastyczny Santo Subito o św. Janie Pawle II 08.03.19r p. Czajkowska
50. Dzień Otwartych Drzwi dla przyszłych rodziców 09.03.19r p. Leończyk

p. Kasztelan

52. Kangur matematyczny 21.03.19r p. Bytoński
53. Konkurs plastyczny związany ze zdrowym trybem życia III p. Ziółkowska
54. Powitanie wiosny kl 0 – III III wychowawcy
55.

 

Przedstawienie o tematyce profilaktycznej – „XXI wiek nałogów i uzależnień” III p. Kasztelan

 

56. Konkurs matematyczny „Mistrz Tabliczki Mnożenia” 23.03.18 p. Zalas

p. Rogala

57. Gminny konkurs profilaktyczno – przyrodniczy – II etap 30.03.19 lub 06.04.19 p. Kasztelan

p. Zalas

58. Spotkanie z muzyką kl. 0 – VI „Pisanki i kraszanki” – wiolonczela 11.04.19r wychowawcy, nauczyciele
59. Spotkanie rodziców z wychowawcą – dzień otwarty 11.04.19r wychowawcy
60. Konkurs szkolny św. „Koszyczek wielkanocny”    
61. Tradycje i zwyczaje świąteczne wielkanocne – apel 12.04.19r. p. Czajkowska

p. Ziółkowska

62. Egzamin ósmoklasisty (dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla kl. 0 – VII) 15.04.19r,

16.04.19r,

17.04.19r

Dyrektor,

zespoły nadzorujące

63. Wiosenna przerwa świąteczna 18.04 – 23.04.19r  
64. Dlaczego warto dbać o planetę. – apel 25.04.19r p. Wagner

p. Okoniewska

65. Wycieczka klas 0 – III krajoznawczo – turystyczna do Sandomierza 26.04.19r p. Kasztelan
66. Apel z okazji rocznicy Konstytucji 3- Maja 30.04.19r p. Leończyk

p. Okoniewska

67. Książka, którą warto przeczytać…. Konkurs literacki IV p. Leończyk
68. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 02.05.19r  
69. Zebranie ogólne i spotkanie z wychowawcą (oceny przewidywane) 09.05.19r Dyrektor

Nauczyciele

70. Święto szkoły – czcimy pamięć patrona szkoły Marszałka Józefa Piłsudskiego 09.05.19r p. Leończyk

p. Okoniewska

p. Szymański

71. Spotkanie z muzyką kl. 0 – VI „Piotruś i wilki” – klarnet 10.05.19r wychowawcy, nauczyciele
72. Mały Pitagoras – etap rejonowy 11.05.19r p. Bytoński
73. Wycieczka historyczno – krajoznawcza z okazji Dnia Dziecka – Pałac Prezydencki kl. VI V p. Michalczewski
74. Dzień unii Europejskiej w naszej szkole – apel SU kl. IV – VIII V p. Michalczewski, p. Leończyk

p. Okoniewska

p. Wagner

75.

 

Szkolny konkurs piosenki maryjnej „Królowej Anielskiej śpiewajmy” V p. Czajkowska
76.

 

Lekcja w Centrum Kopernik – chemia lub fizyka V p. Bytoński
77. Przedstawienie z okazji Dnia Mamy i Taty V p. Rogala

nauczyciele świetlicy

78. Rada klasyfikacyjne na koniec roku szkolnego 18/19 12.06.19r Dyrektor, nauczyciele
79. Szkolny konkurs plastyczny „Wakacje marzeń” VI p. Okoniewska

p. Wagner

80. Dzień sportu, Dzień zdrowia kl. 0- III 13.06.19r 0 – I p. Rogala,

p. Ziółkowska

II – III – p. Zalas,

p. Mazanka

81. Dzień sportu kl. IV – VIII 18.06.19r p. Bielecka,

wychowawcy klas

82. Spotkanie z muzyką kl. 0 – VI „W stolicy walca” – skrzypce 19.06.19r wychowawcy, nauczyciele
83.

 

Przedstawienie teatralne uczniów kółka teatralnego 19.06.2019r p. Kasztelan
84. Scenki i piosenki w języku angielskim 19.06.2019r p. Szymański
85. Wycieczka do Gościńca Wiecha w Kawęczynie kl. 0 – III VI p. Ziółkowska
86. Wycieczka kl. VI – termy Uniejów VI p. Michalczewski
87. Wycieczka kl. VII – VIII Wilanów – pałac i park VI p. Bielecka

p. Leończyk

88. Pożegnanie szkoły przez kl. VIII 21.06.19r p. Leończyk
89.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21.06.2019r Dyrektor,

nauczyciele

90. Ferie letnie 22.06-31.08.19r  

 

91. Rada podsumowująca pracę szkoły za rok szkolny 2018/19 27.06.2019r Dyrektor,

nauczyciele