Kalendarz pracy szkoły w roku szkolnym 2021/22

Kalendarz pracy Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Święcicach na rok szkolny 2021/2022

 

Lp Wydarzenie Termin Osoby odpowiedzialne
1.        Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 01.09.2021 r. Dyrektor, nauczyciele
2.        Spotkania z rodzicami 07 – 09.09.2021 r. Wychowawcy
3.        Udział pocztu sztandarowego w obchodach
Bitwy Ołtarzewskiej
12.09.2021 r. L. Bielecka
Dyrektor
4.        Rada opiniująca organizację nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/22 15.09.2021 r. Dyrektor
5.        Wybór Opiekuna Samorządu Szkolnego 22.09.2021 r. Dyrektor; SU
Sekretarz
6.        Spotkanie dyrektora szkoły z przewodniczącymi trójek klasowych, wybór zarządu RR 15.09.2021 r. Dyrektor, przewodniczący RR klasowych
7.        Spotkanie z policjantem 29.09.2021 r. A. Rogala
8.        Konkurs plastyczny „Jesienny liść” wrzesień 2021 r. V. Wagner
E. Landowska
9.        Wycieczka klas VII-VIII
Centrum Praskie Koneser i wystawa „The Art of  Banksy. Without Limits” oraz Multikino Złote Tarasy
wrzesień 2021 r. A. Okoniewska
10.    Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie i pasowanie na uczniów klasy I

14.10.2021 r. Uczniowie klasy VI
M. Ziółkowska
A. Rogala
11.    Olimpiada przedmiotowa z historii 15.10.2021 r. Julia Mamcarz
12.    Wycieczka klas I-III i oddział przedszkolny
„Kulisy Mazowsza”
Zwiedzanie Muzeum Pojazdów w Otrębusach
październik 2021 r. M. Ziółkowska
13.    Warsztaty kulinarne – spotkanie z Kołem

Gospodyń Wiejskich w Święcicach

październik 2021 r. Wychowawcy klas 0-III
14.    Konkurs plastyczny „Santo Subito” październik 2021 r. M. Czajkowska
15.    Konkurs plastyczny
„Najpiękniejszy kotylion narodowy”
październik 2021 r. Wychowawcy klas I-III
i oddziału przedszkolnego
16.    Konkurs plastyczny „Zakładka do książki” październik 2021 r. M. Ziółkowska
17.    Wycieczka klas VII-VIII
Muzeum Powstania Warszawskiego i laserowy paintball
październik 2021 r A. Okoniewska
18.    Zebranie z rodzicami 26.10.2021 r. Wychowawcy,
nauczyciele
19.    Promocja książki napisanej przez uczniów X/XI 2021 r. R. Leończyk
20.    Wycieczka klas IV – VI do teatru listopad 2021 r. K. Olborska
21.    Konkursy plastyczny „Polska Pani Jesień” listopad 2021 r. K. Mierzejewski
22.    Narodowe Święto Niepodległości – apel 11.11.2021 r. Harcerze
J. KasztelanM. Szymański – przygotowanie nagłośnienia
23.    Konkurs plastyczny „Łańcuch choinkowy” listopad 2021 r. V. Wagner
A. Rogala
24.    Wycieczka do Teatru Kamienica w Warszawie – przedstawienie „Czerwony Kapturek w wielkim mieście” i Warsztaty w Muzeum Etnograficznym 18.11.2021 r. A. Rogala
A. Zalas
25.    Dzień Życzliwości – klasy I-III
i oddział przedszkolny
21.11.2021 r. Wychowawcy klas 0-III
26.    Konkurs recytatorski „Dla Niepodległości” listopad 2021 r. A. Okoniewska
27.    Konkurs matematyczny „Mały Pitagoras” listopad 2021 r. K. Olborska
28.    Konkurs znajomości bohaterów utworów
dla dzieci „Bajki, baśnie, legendy”
XI/XII 2021 r. V. Wagner
E. Landowska
29.    Wycieczka klas VII-VIII
do teatru i Escape Room
XI/XII 2021 r.. A. Okoniewska
30.    Olimpiada Wiedzy Chemicznej listopad 2021 r.

marzec 2022 r.

M. Cender
31.    Konkurs z języka angielskiego „Pingwin” 24.11.2021 r. M. Szymański
32.    Konkurs biologiczny „Pingwin” 26.11.2021 r M. Cender
33.    Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 04.12.2021 r. L. Bielecka
34.    Mikołajkowe spotkania klasowe 06.12.2021 r. Wychowawcy klas
35.    Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 12.11.2021 r.  
36.    Konkurs plastyczny dla klas IV-VIII

„Kartka  Bożonarodzeniowa”

grudzień 2021 r. R. Sajda
37.    Konkurs kolęd i pastorałek grudzień 2021 r. J. Kasztelan
M. Czajkowska
M. Szymański – przygotowanie nagłośnienia
38.    Zebranie ogólne i spotkanie z wychowawcami – oceny przewidywane i zagrożenia za I semestr. 21.12.2021 r. Dyrektor,

wychowawcy

39.    Przedstawienie bożonarodzeniowe – jasełka 22.12.2021 r. J. Kasztelan
pomocw przygotowaniu dekoracji
K. Mierzejewski

M. Ziółkowska
A. Sorbian

40.    Wigilie klasowe 22.12.2021 r. Wychowawcy klas
41.    Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2021 r.  
42.    Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 7.01.2022 r.  
43.    Konkurs plastyczny „Karnawałowa maseczka” styczeń 2022 r. K. Mierzejewski
44.    Konkurs plastyczny „W zimowej krainie” styczeń 2022 r. M. Ziółkowska

A. Zalas

45.    Wystawienie ocen klasyfikacyjnych za I semestr do 24.01.2022 r. Nauczyciele
46.    Rada klasyfikacyjna za I semestr,
podsumowanie pracy szkoły
25.01.2022 r. Dyrektor.

nauczyciele

47.    Zebranie z rodzicami – oceny za I semestr 26.01.2022 r. Wychowawcy
48.    Ferie zimowe 31 stycznia

– 13 lutego 2022 r.

 
49.    Dzień Języka Ojczystego luty 2022 r. D. Sokołowska

A. Okoniewska

50.    Zabawa karnawałowa luty 2022 r. M. Szymański – przygotowanie nagłośnienia,
obsługa sprzętu
dekoracja-L. Bielecka, V. Wagner, E. Landowska
51.    Konkurs matematyczny „Kangur” marzec 2022 r. K. Olborska 
52.    Konkurs recytatorski „Wiosna, wiosna, ach to ty” marzec 2022 r. J. Kasztelan
V. Wagner
53.    Konkurs plastyczny „Wachlarz Pani Wiosny” marzec 2022 r. V. Wagner
E. Landowska
54.    Powitanie wiosny – klasy 0-III 21 marca 2022 r. Wychowawcy
klas 0-III
55.    Szkolny Konkurs „Mam Talent” marzec 2022 r. M. Szymański
J. Kasztelan
M. Mazanka
56.    Konkurs plastyczny „Koszyk na Wielkanoc” marzec 2022 r. K. Mierzejewski
57.    Zebranie z rodzicami 29.03.2022 r, Wychowawcy, nauczyciele
58.    Konkurs dla klas IV-VIII
– Prezentacja multimedialna na temat tradycji
i zwyczajów Wielkiego Postu i Wielkanocy
III/IV 2022 r. M. Czajkowska
59.    Wycieczka klas VII-VIII
Czarnolas i Muzeum Wsi Radomskiej
III/IV 2022 r. A. Okoniewska
60.    Konkurs ekologiczny „Eko samochód przyszłości kwiecień 2022 r. V. Wagner
E. Landowska
61.    Piknik ekologiczny kwiecień 2022 r. M. Cender
A. Okoniewska
62.    Konkurs mitologiczny kwiecień 2022 r. A. Okoniewska
63.    Konkurs matematyczny „Mistrz Tabliczki Mnożenia” – klasa III kwiecień 2022 r. J. Kasztelan
64.    Konkurs plastyczny „Ja na okładce” kwiecień 2022 r. M. Ziółkowska
65.    Wycieczka do Płocka dla klas I-III kwiecień 2022 r. J. Kasztelan, wychowawcy klas I-II
66.    Tradycje i zwyczaje wielkopostne i wielkanocne 12 lub 13.04.2022 r. M. Czajkowska
K. Olborska
67.    Wiosenna przerwa świąteczna 14.04 – 19.04.2022 r.  
68.    Konkurs „Co kraj to obyczaj” kwiecień 2022 r. M. Szymański
Renata Sajda
69.    Konkurs „Historia przez wieki” kwiecień 2022 r. J. Mamcarz

M. Szymański

70.    Obchody Dnia Ziemi w naszej szkole 22.04.2022 r. D. Sokołowska
A. Okoniewska
71.    Konkurs z języka angielskiego „Panda” 27.04.2022 r. M. Szymański
72.    Konkurs historyczny „Panda” 28.04.2022 r. J. Mamcarz
73.    Konkurs biologiczny „Panda” 29.04.2022 r. M. Cender
74.    Święto Konstytucji 3 Maja – apel IV/V 2022 r. A. Okoniewska
J. Mamcarz
pomoc w dekoracjach
K. Mierzejewski
75.    Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2.05.2022 r.  
76.    Święto szkoły
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
12.05.2022 r. J. Mamcarz
pomoc w dekoracji
J. Kasztelan
K. Mierzejewski
M. Ziółkowska
77.    Informacja dla uczniów i rodziców o ocenach przewidywanych za II semestr do 13.05.2022 r. Nauczyciele
78.    Zebranie ogólne i spotkanie z wychowawcami – oceny przewidywane i zagrożenia 17.05.2022 r. Dyrektor,

wychowawcy

79.    Konkurs „Mistrz sudoku” maj 2022 r. K. Olborska
80.     Konkurs „Matka Boża w obrazach” dla klas 0-III maj 2022 r. M. Czajkowska
81.    Konkurs wiedzy o Piłsudskim maj 2022 r. J. Mamcarz
82.    Szkolny Mistrz Lektur maj 2022 r. A. Okoniewska
83.    Konkurs czytelniczy „Rozumiem co czytam” maj 2022 r. M. Ziółkowska
A. Rogala
M. Mazanka
84.    Egzamin ósmoklasisty 24, 25, 26 maja
2022 r.
 
85.    Wycieczka klas VII-VIII
Kraków – Oświęcim
V/VI 2022 r. A. Okoniewska
86.    Wycieczka klas IV-VI
Kraków – Wadowice
V/VI 2022 r. L. Bielecka
87.    Dzień Dziecka dla klas 0-III 01.06.2022r. Wychowawcy klas 0-III
88.    Dzień Dziecka dla klas IV-VIII 01.06.2022r. L. Bielecka
89.    Wewnątrzszkolny konkurs ekologiczny czerwiec 2022 r. M. Cender
A. Okoniewska
90.    Konkurs na podsumowanie pracy kółka  anglistycznego czerwiec 2022 r. M Szymański
91.    Konkurs „Mistrz dykcji” czerwiec 2022 r. J. Kasztelan
Kraśnicka 
92.    Rajd rowerowy po Kampinoskim Parku Narodowym kl. VI czerwiec 2022 r. K. Olborska
93.    Konkurs kuratoryjny z biologii i chemii czerwiec 2022 r. M. Cender
94.    Wycieczka do „Magicznych ogrodów”
klasy 0-III
czerwiec 2022 r. E. Landowska
V. Wagner
95.    Wystawienie ocen klasyfikacyjnych końcoworocznych do 13.06.2022 r. Nauczyciele
96.    Rada klasyfikacyjna na koniec roku szkolnego 2021/22 15.06.2022 r. Dyrektor, nauczyciele
97.    Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 17.06.2022 r.  
98.    Rada podsumowująca, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 22.06.2022 r. Dyrektor, nauczyciele
99.    Pożegnanie szkoły przez kl. VIII 24.06.2022 r. M. Szymański
100.            Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24.06.2022 r. Dyrektor,
nauczyciele
101.            Ferie letnie 25 czerwca
– 31 sierpnia 2022 r.