Kalendarz pracy szkoły w roku szkolnym 2022/23

Kalendarz pracy Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Święcicach na rok szkolny 2022/2023

 

Lp Wydarzenie Termin Osoby odpowiedzialne
1.        Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 01.09.2022 r. Dyrektor, nauczyciele
2.        Zebranie Rady Pedagogicznej 06.09.2022 r. Dyrektor
3.        Spotkania z rodzicami 08.09.2022 r. Wychowawcy
4.        Udział pocztu sztandarowego w obchodach
Bitwy Ołtarzewskiej
10.09.2022 r. L. Bielecka
Dyrektor
5.        Zebranie Rady Pedagogicznej 14.09.2022 r. Dyrektor
6.        Wybór Opiekuna Samorządu Szkolnego Wrzesień 2022 r. Dyrektor; SU
Sekretarz
7.        Spotkanie dyrektora szkoły

z przewodniczącymi trójek klasowych, wybór zarządu RR

Wrzesień 2022 r. Dyrektor, przewodniczący RR klasowych
8.        Spotkanie ze Strażą Miejską Wrzesień 2022 r. A.    Zalas
9.        Profilaktyka chorób zakaźnych Wrzesień/październik

2022

A.    Okoniewska

M. Cender

10.    Dzień Edukacji Narodowej

 Ślubowanie i pasowanie na uczniów klasy I

14.10.2022 r. Samorząd szkolny

J. Kasztelan

11.    Wycieczka klas 0-III do Granicy – Dom Pracy Twórczej Październik 2022 r. Wychowawcy klas 0-III
12.    Konkurs plastyczny o św. Janie Pawle II

„Santo Subito”

Październik 2022 r. M. Czajkowska
13.    Szkolny konkurs przyrodniczy „Jesień w obiektywie”

Klasy IV-VIII

Październik 2022 r. A.    Okoniewska
14.    Wieczornica Październik/listopad 2022 r. M. Czajkowska

A. Okoniewska

K. Kutyła

V. Wściseł

E. Braszkiewicz

M. Szymański – nagłośnienie

15.    Zebranie z rodzicami 27.10.2022 r. Wychowawcy, nauczyciele
16.    Wycieczka do teatru klas VII – VIII Październik/listopad A.    Okoniewska

K. Olborska

17.    Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 10.11.2022 r. E. Braszkiewicz

A. Okoniewska

D. Sokołowska

K. Kutyła – dekoracje

M. Szymański – nagłośnienie

18.    Dzień Absolwenta Listopad 2022 r. L. Bielecka
19.    Dzień Bajki i Baśni

Klasy 0-III

Listopad 2022 r. Wychowawcy klas 0-III
20.    Konkurs plastyczny „Brzydkie słowa idą w las, poprawnej polszczyzny czas”

Klasy IV-VIII

Listopad 2022 r. M. Czajkowska

A. Okoniewska

J. Kasztelan

21.    Powiatowy konkurs matematyczny
„Mały Pitagoras”
Listopad 2022 r. K. Olborska
22.    Konkurs literacki „Opowiem Ci o mojej Ojczyźnie”

Klasy IV-VIII

Listopad 2022 r. A.Okoniewska
23.    Konkurs czytania tekstów w j. niemieckim
i angielskim

Klasy IV-VIII

Grudzień 2022 E. Wściseł

M. Szymański

24.    Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 05.12.2022 r. L. Bielecka
25.    Mikołajkowe spotkania klasowe 06.12.2022 r. Wychowawcy klas
26.    Szkolny konkurs kolęd i pastorałek 09.12.2022 r. J. Kasztelan

M. Czajkowska

M. Szymański – nagłośnienie

27.    Konkurs plastyczno – techniczny „Bożonarodzeniowy witraż” Grudzień 2022 r. J. Kasztelan

M. Czajkowska

28.     Wystawienie ocen przewidywanych do 21.12.2022 r. Nauczyciele
29.    Zebranie ogólne i spotkanie z wychowawcami – oceny przewidywane i zagrożenia za I semestr. 22.12.2022 r. Dyrektor,

wychowawcy

nauczyciele

30.    Przedstawienie bożonarodzeniowe – jasełka 20/21/22.12.2022 r. J. Kasztelan

Dekoracje:

M. Ziółkowska

A. Rogala

V. Wagner

M. Szymański – nagłośnienie

31.    Wigilie klasowe 22.12.2022 r. Wychowawcy klas
32.    Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2022 r.  
33.    Wyjazd do teatru

Klasy 0-III

Styczeń 2023 r. Wychowawcy klas 0-III
34.    Wystawienie ocen klasyfikacyjnych
za I semestr
do 23.01.2023 r. Nauczyciele
35.    Rada klasyfikacyjna za I semestr,
podsumowanie pracy szkoły
 24.01.2023 r. Dyrektor
36.    Zebranie z rodzicami – oceny za I semestr 26.01.2023 r. Dyrektor

nauczyciele

37.    Zabawa karnawałowa 04.02.2023 r. Wodzirej

V. Wagner

A. Rogala

E. Landowska

K. Kutyła

38.    Dzień Bezpiecznego Internetu Luty 2023 r. A. Zalas
39.    Ferie zimowe 13 – 26.02.2023 r.  
40.    Dzień języka ojczystego 28.02.2023 r. A. Okoniewska

D. Sokołowska

41.    Rekolekcje wielkopostne Marzec 2023 r. M. Czajkowska
42.    Konkurs „Mistrz retoryki” Marzec 2023 r. A. Krasińska
43.    Powitanie wiosny – klasy 0-III 21 marca 2023 r. Wychowawcy
klas 0-III
44.    Apel „Dobre maniery – lubię to” Marzec 2023 r. J. Kasztelan
45.    Apel wielkanocny 4/5.04.2023 r. M. Czajkowska

K. Olborska

Pomoc w dekoracjach:

J. Kasztelan

M. Ziółkowska

46.    Wiosenna przerwa świąteczna 06 – 11.04.2023 r.  
47.    Dzień bez plecaka 20.04.2023 r. Uczniowie
48.    Konkurs ekologiczny „Sztuka z odzysku” Kwiecień 2023 r. E. Landowska
49.    Obchody Dnia Ziemi 21.04.2023 r. A. Okoniewska

M. Cender

V. Wagner

50.    Dzień kraju anglojęzycznego Kwiecień 2023 r. M. Szymański
51.    Wycieczka do Pułtuska – Zamek

Klasy 0-III

Kwiecień 2023 r. Wychowawcy klas 0-III
52.    Święto Konstytucji 3 Maja – apel 28.04.2023 r. E. Braszkiewicz

K. Kutyła

A. Zalas

M. Szymański – nagłośnienie

53.    Święto szkoły
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
12.05.2023 r. D. Sokołowska

A. Sorbian

M. Ziółkowska

J. Kasztelan

M. Szymański – nagłośnienie

54.    Informacja dla uczniów i rodziców o ocenach przewidywanych za II semestr do 16.05.2023 r. Nauczyciele
55.    Zebranie ogólne i spotkanie z wychowawcami – oceny przewidywane i zagrożenia 16.05.2023 r. Dyrektor,

wychowawcy

56.    Międzyszkolny konkurs matematyczny
„Mistrz Tabliczki Mnożenia”
20.05.2023 r. J. Kasztelan

K. Olborska

57.    Spotkanie z Policją Maj 2023 r. A. Rogala
58.    Konkurs „Żywe obrazy”

Klasy IV-VIII

Maj 2023 r. A.Okoniewska
59.    Szkolny konkurs ekologiczny Maj 2023 r. A. Okoniewska

M. Cender

60.    Konkurs plastyczny „Grzeczność na co dzień”

Klasy I-III

Maj 2023 r. J. Kasztelan
61.    Egzamin ósmoklasisty Maj 2023 r. Nauczyciele
62.    Dzień Sportu dla klas IV-VIII 01.06.2023 r. L. Bielecka
63.    Przedstawienie Koła Teatralnego z okazji Dnia Dziecka

Szkolny Konkurs „Mam talent”

01.06.2023 r. J. Kasztelan

Dekoracje:

M. Czajkowska

M. Ziółkowska

64.    Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka

Klasy 0 – IV

03.06.2023 r. Wychowawcy klas 0-IV
65.    Szkolny konkurs wiedzy i umiejętności
„Znam i stosuję dobre maniery”
Czerwiec 2023 r. A. Zalas

M. Ziółkowska

66.    Wycieczka dwudniowa klas VI-VIII Czerwiec 2023 r. L. Bielecka

K. Olborska

A. Okoniewska

67.    Muzeum Powstania Warszawskiego
Klasy IV-V
W ciągu roku J. Kasztelan

E. Landowska

68.    Wystawienie ocen klasyfikacyjnych końcoworocznych do 16.06.2023 r. Nauczyciele
69.    Rada klasyfikacyjna na koniec roku szkolnego 2022/23 20.06.2023 r. Dyrektor, nauczyciele
70.    Rada podsumowująca, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 27.06.2023 r. Dyrektor, nauczyciele
71.    Dzień z wychowawcą 22.06.2023 r.  
72.    Apel podsumowujący pracę szkoły 22.06.2023 r.  
73.    Pożegnanie szkoły przez kl. VIII 23.06.2023 r. A. Okoniewska
74.    Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23.06.2023 r. Dyrektor,
nauczyciele
75.    Ferie letnie 26.06-31.08.2023 r.