Kalendarz pracy szkoły w roku szkolnym 2022/23

Kalendarz pracy Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Święcicach na rok szkolny 2023/2024

Lp Wydarzenie Termin Osoby odpowiedzialne
1.        Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 04.09.2023 r. Dyrektor, nauczyciele
2.        Spotkania z rodzicami 07.09.2023 r. Dyrektor

Wychowawcy

3.        Udział pocztu sztandarowego w obchodach
Bitwy Ołtarzewskiej
09.09.2023 r. L. Bielecka
Dyrektor
4.        Zebranie Rady Pedagogicznej 12.09.2023 r. Dyrektor
5.        Wybór Opiekuna Samorządu Szkolnego Wrzesień 2023 r. Dyrektor; SU
Sekretarz
6.        Spotkanie dyrektora szkoły

z przewodniczącymi trójek klasowych, wybór zarządu RR

Wrzesień 2023 r. Dyrektor, przewodniczący RR klasowych
7.        Spotkanie ze Strażą Miejską Wrzesień 2023 r. A. Zalas
8.        Święto Pieczonego Ziemniaka Wrzesień 2023 r. J. Kasztelan

M. Ziółkowska

A. Zalas

A. Rogala

9.        Dzień Edukacji Narodowej

 Ślubowanie i pasowanie na uczniów klasy I

13.10.2023 r. Samorząd szkolny

A. Zalas

10.    Dzień Papieski 16.10.2023 r. M. Czajkowska
11.    Wycieczka „Dzień poczty polskiej”

Klasy 0

18.10.2023 r. J. Kaczmarczyk

V. Wagner

12.    Zebranie z rodzicami 26.10.2023 r. Wychowawcy

Nauczyciele

13.    Wycieczka – Zakład Garncarski w Bolimowie

Klasy 0

Październik 2023 r. J. Kaczmarczyk

V. Wagner

M. Stachyra

14.    Archidiecezjalny Konkurs o św. Janie Pawle II

„Santo Subito”

Październik 2023 r. M. Czajkowska
15.    Gminny Konkurs Przyrodniczy „Flora i fauna Mazowsza”

Klasy IV-VIII

Październik/Listopad 2023 r. A. Okoniewska

M. Cender

16.    Wycieczka do Fabryki Bombek Listopad 2023 r. A. Zalas
17.    Konkurs Pieśni Patriotycznej

Kl. I-III

Listopad 2023 r. Wychowawcy

     klas 0-III

18.    Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada

Apel

10.11.2023 r. J. Kasztelan

E. Braszkiewicz

M. Szymański – nagłośnienie

19.    „Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia”

Kl. II – VIII

17.11.2023 r. J. Kasztelan

K. Olborska

A. Rogala

M. Ziółkowska

20.    Konkurs „Prawa Dziecka” 20.11.2023 r. D. Sokołowska

P. Skibińska

21.    Tydzień Uprzejmości

Apel „Dobre Maniery”

18-22.11.2023 r. Wychowawcy klas 0-VIII
22.    Szkolny Konkurs Szopek Betlejemskich Listopad/grudzień 2023 r. J. Kasztelan

M. Czajkowska

23.    Dyskoteka Andrzejkowa 23.11.2023 r. Samorząd Uczniowski

L. Bielecka

A. Okoniewska

 

24.    Patriotyczny Konkurs Ortograficzny

Klasy IV-VIII

Listopad 2023 r. E. Braszkiewicz

J. Kasztelan

25.    Powiatowy Konkurs Matematyczny
„Mały Pitagoras”
Listopad 2023 r. K. Olborska
26.    Dzień Bajki i Baśni

Klasy 0-III

6.12.2023 r. Wychowawcy klas 0-III
27.    Mikołajkowe spotkania klasowe 06.12.2023 r. Wychowawcy klas
28.    III Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek  Grudzień 2023 r. J. Kasztelan

M. Czajkowska

M. Szymański – nagłośnienie

29.     Wystawienie ocen przewidywanych Do 06.12.2023 r. Nauczyciele
30.    Zebranie ogólne i spotkanie z wychowawcami – oceny przewidywane i zagrożenia za I semestr. 07.12.2023 r. Dyrektor,

Wychowawcy

Nauczyciele

31.    Przedstawienie bożonarodzeniowe – jasełka 21.12.2023 r. J. Kasztelan

M. Czajkowska

M. Szymański – nagłośnienie

32.    Wigilie klasowe 22.12.2023 r. Wychowawcy klas
33.    Zimowa przerwa świąteczna 22 – 31.12.2023 r.  
34.    Wykonanie kart z okazji świąt Bożego Narodzenia przez dzieci z oddziałów przedszkolnych dla firmy TRAMCO Grudzień 2023 r. J. Kaczmarczyk

V. Wagner

35.    Akcja charytatywna na rzecz zwierząt ze schroniska w Milanówku – „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”

Klasy 0

Grudzień2023 r. /styczeń 2024 r. J. Kaczmarczyk
36.    Ferie zimowe 15 – 26.01.2024 r.  
37.    Wystawienie ocen klasyfikacyjnych
za I semestr
Do 08.01.2024 r. Nauczyciele
38.    Rada klasyfikacyjna za I semestr,
podsumowanie pracy szkoły
09.01.2024 r. Dyrektor
39.    Teatr Capitol „Piotruś Pan”

Klasy 0

10.01.2024 r. J. Kaczmarczyk

V. Wagner

M. Stachyra

40.    Zebranie z rodzicami – oceny za I semestr 11.01.2024 r. Dyrektor

nauczyciele

41.    Zabawa karnawałowa   Wodzirej

J. Kaczmarczyk

M. Stachyra

V. Wagner

A. Rogala

K. Kutyła

42.    „Słodkie ostatki” Luty 2024 r. M. Ziółkowska
43.    Dzień Bezpiecznego Internetu Luty 2024 r. A. Zalas
44.    Konkurs „Łamańce Językowe”

Klasy I-VIII

Luty 2024 r. K. Jóźwik
45.    Konkurs „Poznajemy niemieckie miasta” Luty 2024 r. V. Wściseł
46.    Dzień Walki z Depresją 23.02.2024 r. P. Skibińska
47.    Dzień języka ojczystego 21.02.2024 r. A. Okoniewska

D. Sokołowska

48.    Wyjazd do teatru

Klasy 0-III

luty/marzec 2024 r. M. Ziółkowska
49.    Rekolekcje wielkopostne Luty/Marzec 2024 r. M. Czajkowska
50.    Archidiecezjalny Konkurs „Matka Boża Łaskawa w historii Polski” Luty/marzec 2024 r. M. Czajkowska
51.    Powitanie wiosny – klasy 0-III

Dzień Kolorowej Skarpetki

21 marca 2024 r. Wychowawcy
klas 0-III 
52.    Konkurs czytania w języku angielskim

Klasy IV-VIII

Marzec 2024 r. M. Szymański
53.    Apel wielkanocny 27.03.2024 r. A. Zalas

K. Kutyła

A. Sreberska

M. Szymański

54.    Wykonanie kart z okazji świąt Wielkanocnych przez dzieci z oddziałów przedszkolnych dla firmy TRAMCO Marzec 2024 r. J. Kaczmarczyk

V. Wagner

55.    Wiosenna przerwa świąteczna 28.03 – 02.04.2024 r.  
56.    Dzień Autyzmu 02.04.2024 r. P. Skibińska

D. Sokołowska

57.    „Dzień marchewki”

Wizyta w gospodarstwie rolnym

Klasy 0

04.04.2024 r. J. Kaczmarczyk

V. Wagner

M. Stachyra

58.    Dzień bez plecaka 19.04.2024 r. Uczniowie
59.    Obchody Dnia Ziemi 22.04.2024 r. A. Okoniewska

M. Cender

K. Olborska

60.    Konkurs ortograficzny „O Pióro Dyrektora Szkoły”

Klasy II-VIII

Kwiecień 2024 r. A. Okoniewska

J. Kasztelan

M. Ziółkowska

A. Rogala

61.    Konkurs głośnego czytania

Klasy I-III

Kwiecień 2024 r. Wychowawcy klas I-III
62.    Dzień Absolwenta Kwiecień 2024 r. L. Bielecka
63.    Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

Klasy I-VIII

Kwiecień 2024 r. P. Skibińska

V. Wściseł

64.    Konkurs fotograficzny „Wiosna w obiektywie”

Klasy 0-VIII

Kwiecień 2024 r. P. Skibińska

M. Cender

A. Okoniewska

65.    Święto Konstytucji 3 Maja – apel 30.04.2024 r. M. Czajkowska

J. Kasztelan

M. Szymański – nagłośnienie

66.    Spektakl teatralny „Kosmiczne ranczo”

Klasy 0

Kwiecień/maj 2024 r. J. Kaczmarczyk

V. Wagner

M. Stachyra

67.    Konkurs plastyczny dla klas 0 – III

„I ty możesz zostać mistrzem recyklingu”

Kwiecień/maj 2024 r. V. Wagner
68.    „Dzień strażaka”

Wizyta w OSP Święcice

04.05.2024 r. J. Kaczmarczyk

V. Wagner

M. Stachyra

69.    Święto Szkoły,

Konkurs wiedzy o Józefie Piłsudskim,

Wojewódzki Konkurs „Przemówienie do Józefa Piłsudskiego”

10.05.2024 r. E. Braszkiewicz

A. Okoniewska

A. Sorbian

M. Borowik

M. Szymański-nagłośnienie

 

70.    Informacja dla uczniów i rodziców o ocenach przewidywanych za II semestr Do 15.05.2024 r. Nauczyciele
71.    Dzień kraju anglojęzycznego Maj 2024 r. M. Szymański
72.    Zebranie ogólne i spotkanie z wychowawcami – oceny przewidywane i zagrożenia 16.05.2024 r. Dyrektor,

wychowawcy

73.    Spotkanie z Policją Maj 2024 r. A. Rogala
74.    Egzamin ósmoklasisty 14-16.05. 2024 r. Nauczyciele
75.    Przedstawienie Koła Teatralnego z okazji Dnia Dziecka

Szkolny Konkurs „Mam Talent”

03.06.2024 r. J. Kasztelan

D. Sokołowska

76.    Wycieczka dwudniowa klas IV-VIII

Kraków-Bochnia

Czerwiec 2024 r. Wychowawcy klas IV-VIII
77.    Dzień Sportu dla klas IV-VIII Czerwiec 2024 r. L. Bielecka
78.    Dzień Sportu dla klas I-III Czerwiec 2024 r. Wychowawcy klas I-III
79.    Projekt edukacyjny – „Święto Pluszowego Misia” oraz „Dzień Bibliotekarza i Bibliotek”

Klasy 0

Cały rok Wychowawcy oddziałów przedszkolnych
80.    Wystawienie ocen klasyfikacyjnych końcoworocznych Do 12.06.2024 r. Nauczyciele
81.    Rada klasyfikacyjna na koniec roku szkolnego 2022/23 13.06.2024 r. Dyrektor,

Nauczyciele

82.    Rada podsumowująca, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 25.06.2024 r. Dyrektor,

Nauczyciele

83.    Dzień z wychowawcą 20.06.2024 r. Wychowawcy
84.    Apel podsumowujący pracę szkoły 20.06.2024 r. Dyrektor

Nauczyciele

85.    Pożegnanie szkoły przez kl. VIII 21.06.2024 r. K. Olborska
86.    Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21.06.2024 r. Dyrektor,
Nauczyciele
87.    Ferie letnie 24.06-31.08.2024 r.