Konto Rady Rodziców

Konto Rady Rodziców

25 1020 1185 0000 4702 0012 8587    

Bank PKO BP S.A LIV oddział Warszawa

 

KONTO DO PŁATNOŚCI ZA OBIADY:

80 1020 1042 0000 8902 0375 7549