Plan lekcji

Plan lekcji  2019/2020

od 16 12 2019

Zerówka

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 j.ang
3 0 0 0 0 0
4 0 0 zab. 0 0 0
5               0 religia 0 0 0
6           0 religia         j. ang  

 

 

Klasa 1

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 j.ang I k
2 I wf      religia I
3 I I I j.ang
4 I I (0) I (5) I
5            I   basen I I wf
6       religia   basen I  
7            I I  
8            I j. ang  
9            I k    

 

Klasa 2

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1             –         II      j.ang.          –
2             – II II
3             – wf II
4             – II II
5 II wf j.ang.     religia religia basen
6              II     II      basen
7              II     II         II
8              II      II         II
9              II     II           

 

 

 

Klasa 3

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 III k         III k   – III j. ang.
2 III III III III wf III wf
3 III III III religia III
4 III III III III wf III
5 j. ang.   basen           III
6            –        basen           
7         religia    

 

 

Klasa 4

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1     wdż j. polski 6
2   plasty 6   j. niem  k j. polski 6
3   infor  6 matem 6 muzy k
4 w-f wf   6 muzyk 6 religia 4 religia   k
5 matem  6 matem  6 wf przyr. k basen
6 j. polski   6 j. polski 6 matem 6 g. wych. k basen
7 przyroda 6 j. ang  6 j. ang    6 j. ang  6 p
8     technika 6   historia 6    
9          

 

Klasa 5

Lekcja  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   techn 6         –          –      
2 j. ang  k histori. k hist k infor  k wdż   3
3 j. polski 6 j. niem  6 j. pols.  6 matem 2 wf
4 j. polski 6 matem 6 j. pols.   2 j. pol. 6 matem 2 
5 muzy 4 wf j. ang.   6 biolog.  3 j. pols.  6
6 basen j. ang k w-f geograf   6 g. wych k
7 basen religia k matem 2 plasty.   5 relig 6

 

 

 

 

 

Klasa 6

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1     j. polski   2           –         –           –
2  j. polski   2 j. ang. 2
  inform k     matem  2 wf religia 2
4 j. ang         2 j. niem  2 muzyka k geografia 2 wf
5 matemat.  2 biolog. 2 historia 2 matemat 2 historia  k
6 basen matemat. 2 j. polski 2 j. polski  2 plastyk  2
7         basen j. pol     2 wf technika  2 j. ang 2   
8     j. ang  2   g.wych 2     
9     religia      

 

 

 

Klasa 7

Lekcja  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 fizyka  6 chemia 2 fizyka   6 j. niem   2
2 j. pol    3 j. niem  2 chemia 3 matem  6 matem 2
3 matem  2 matem 2 j. ang k j. niem k j. polski  6
4 histor k informat w-f histo. k j.polski 6
5 geogr  k j. polsk  k matem  3 w-f religia  2
6 j. ang   2 biologia 3 j. polsk k biolog. 3 j. ang 6
7 w.d.ż  2         wf g. wych  k geogr   3 muzyk  2
8       plasyk  6 religia   wf

 

 

 

Klasa 8

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   j. niem  3 chemia 3 j. niem  3
2 fizyka  3 chemia  3 fizyka 6 histor 3 religia  3
3 j. angiels   3 j. pol   3 j. pol   3 j. pols  3 matemat 3
4 matem 3     j. pol   3 matem   3 matem 3 EDB 3
5 matem     3 matem  3 informat k j.ang 3 j. ang 3
6 geografia  3 wf j. ang  3 w-f WOS 3
7 WOS       3 biolo. 3 histor 3 g. wych.  3 wf
8      w-f   religia 3