Plan lekcji

Plan lekcji

Zerówka

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 j.ang 0 j. ang 0 0
5 0 0 0 0 0
6     rel   religia

 

Klasa 1

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 I  k I    k I I    
2 I I I I I
3 I I I I I
4 I I I I  w-f j.ang
5       religia religia
6       j. ang  

 

Klasa 2

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
4       rew M  
5 II j. ang II j. ang II
6 II II II II II
7 II II II II religia
8 II II religia II II
9   II   II  

 

Klasa 3

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 III   k   III III III
2 III j. ang III j. ang III
3 III III III III III
4 III III III religia III
5 III III III    
6   religia      

 

Klasa 4

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
4 matem 3 j. ang   6 j. niem 6 w-f inform
5 w-f j. pol    3 matem 2 matem 3 w-f
6 j. pol    3 matem 3 j. pol    6 historia w-f
7 g. wyc 3 muzy   3 j. pol    3 j. pol    k matem 2
8 przyr   3 religia  3 j. ang   3 j. ang   3 przyroda
9 w.d.ż techn   3   religia plastyka

 

Klasa 5

Lekcja  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 j. ang   2        
2 inform techn.  k histor  k muzy   2 j. ang   2
3 j. niem k religia  k j. pol    2 j. ang   2 g.wych
4 histor  2 biolog  2 j. pol    2 matem 2 geogr   2
5 matem 2 w-f w-f j. pol    2 plastyka
6 wf j. pol    2 matem 2 j. pol    2 matem 2
7 wf wdż     2 j. ang   2 religia  2  

 

Klasa 6

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1         wdż
2 j. ang       2 muzy    k matem   2 religia     k g. wych   k
3 matem     2 j. ang     2 inform matem     3 matem   3
4 przyrod   6 w-f j. pol     k j. ang       k j. pol      k
5 historia   k matem   2 j. pol     6 plastyk   3 przyrod   2
6 przyroda j. pol    6 technik   k w-f historia  k
7   j. pol     6 religia  k w-f wf      
8       j.pol  

 

Klasa 7

Lekcja  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 matem  3 historia 3 j. pol    3 j. ang   3 j. pol    3
2 j. pol    3 fizyka  3 j. niem 3 fizyka  3 j. niem 3
3 j. ang   3 j. pol    3 chemia 3 religia  k inform
4 w-f matem  3 matem  3 chemia 3 matem  3
5 geogr   3 religia  k biolog  3 w-f j. ang    3
6 muzy   k j. ang histor   3 matem  3 geogr   3
7 biolog  3   w-f j. pol    3 plast     3
8 w.d.ż   g. wych  3   w-f

 

Klasa 8

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 j. polski fizyka j. niemiecki fizyka j. niem
2 matemat j. polski chemia matemat j. pol
3 biologia matemat matematyka chemia j. pol    k
4 informat religia  k w-f j. polski w-f
5 j. angiels WOS j. ang  k historia matemat
6 g. wych wf w-f religia  k j. ang
7 geografia e. d. b historia j. angiels dor. zaw
8     WOS