Plan świetlicy

Plan zajęć świetlicy

Rok szkolny 2019/2020

  Nauczyciel prowadzący świetlicę Godziny zajęć Ilość godzin na świetlicy
 

 

Poniedziałek

 

 

 

p. Wagner
07:00 – 08:00
08:00 – 08:45
08:55 – 09:40
09:50 – 10:35
10:45 – 11:30
11:50 – 12:35
12:45 – 14:25
14:35 – 15:20
15:30 – 17:00
                 2
 sala gimnastyczna
                 5
 sala gimnastyczna
                0
                0
                4
                4
                4
Wtorek
p. Okoniewska
p. Wagner
07:00 – 08:00
08:00 -09:40
09:50 – 10:45
10:55 – 11:30
11:50 – 12;35
12:45 – 13:40
13:40 – 14:25
14:35 – 17:00
                2
sala gimnastyczna
sala gimnastyczna
0 ( miejsce zabaw)
              0
               4
               4
               4
środa
p. Wagner
p. Okoniewska
07:00 – 08:00
08:00 – 08:45
08:55 – 09:40
09:50 – 11:30
11:50 – 12:35
12:45 – 13:30
13:40 – 15:20
15:30 – 17:00
               2
               5
sala gimnastyczna
0 (miejsce zabaw)
               4
               5
               5
               5
czwartek p. Wagner
07:00 – 08:00
08:00 -08:45
08:55 – 09:40
09:50 – 10:35
11:50 – 12:35
12:45 – 14:25
14:35 – 15:20
15:30 – 17:00
               2
sala gimnastyczna
               0
               0
 0 (miejsce zabaw)
               0
               5
               5
Piątek p. Wagner
07:00 – 08:00
08:00 – 09:40
09:50 – 11:30
11:50 – 12:35
12:45 – 13:30
13:40 – 15:20
15:30 – 17:00
               2
  sala gimnastyczna
 0 (miejsce zabaw)
 sala gimnastyczna
               5
               4
               4