Plan świetlicy

 

Nauczyciel
prowadzący
świetlicę

Godziny
zajęć

Klasa w której odbywają się zajęcia

 

Poniedziałek

 

 

p. Okoniewska

07:00 – 08:00

2

08:00 – 08:45

sala komputerowa

08:55 – 09:40

sala gimnastyczna

09:50 – 10:35

sala gimnastyczna

10:45 – 11:30

(miejsce zabaw) 0

11:50 – 12:35

0

p. Wagner

12:45 – 14:25

5

14:35 – 15:20

5

15:30 – 17:00

5

 

Wtorek

p. Okoniewska

07:00 – 08:00

2

08:00 – 08:45

2

08:55 – 09:40

sala gimnastyczna

09:40 – 10:35

sala gimnastyczna

10:45 – 11:30

(miejsce zabaw) 0

p. Wagner

11:50 – 12:35

(miejsce zabaw) 0

12:45 – 13:30

0

13:40 – 14:25

5

14:35 – 15:20

5

15:30 – 17:00

5

Środa

 

p. Wagner

 

 

07:00 – 08:00

2

08:00 – 08:45

2

08:55 – 09:40

4

09:50 – 10:35

sala gimnastyczna

10:45 – 11:30

(miejsce zabaw) 0

11:50 – 12:35

(miejsce zabaw) 0

12:45 – 14:25

5

14:35 – 15:20

5

15:30 – 17:00

5

Czwartek

p. Wagner

07:00 – 08:00

2

08:00 – 08:45

sala gimnastyczna

08:55 – 10:35

sala gimnastyczna

10:45 – 11:30

(miejsce zabaw) 0

11:50 – 12:35

0

12:45 – 13:30

0

13:40 – 14:25

5

p. Okoniewska

14:35 – 15:20

5

15:30 – 17:00

5

 

Piątek

p. Okoniewska

07:00 – 08:00

2

08:00 – 08:45

2

08:55 – 09:40

sala gimnastyczna

 

p. Wagner

 

09:50 – 10:35

sala gimnastyczna

10:45 – 11:30

(miejsce zabaw) 0

11:50 – 12:35

0

12:45 – 13:30

5

13:40 – 14:25

5

14:35 – 15:20

5

15:20 – 17:00

5