Hymn szkoły

I. Święcice to wspaniała szkoła,

Święcice to nasz wspólny dom.

Święcice to uczniowska duma,

Święcice to sportowy duch.

 

Ref. Szkoło, szkoło kochana,

Szkoło nasza bliska,

Chcę pilnie uczyć się,

Zawsze oceny dobre mieć!

 

II. Szkoła jest dla nas jak rodzina,

Tu miło jest nam spędzać czas.

Znajdziemy tutaj uśmiech szczery,

Przyjaciół krąg, pomocną dłoń.

 

III. Józef Piłsudski patron szkoły,

Dał przykład nam jak kochać kraj:

Być nieugiętym w walce z wrogiem,

I wolność dla Ojczyzny nieść.

 

IV. Pracą dziś naszą jest nauka,

Po wiedzę swą sięgamy wciąż.

Wśród bohaterów go poszukaj,

Na komendancie wzoruj się.