Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców rok szkolny 2019/20

Pan Dariusz Różycki z kl. VIII – przewodniczący Rady Rodziców

Pani Monika Włodarczyk z kl. III – z-ca przewodniczącego Rady Rodziców

Pan Michał Lubański z kl. VII – sekretarz

Pan Michał Zatyka kl. I – członek

Pani Anna Kowlaska z kl. II –  członek

Pan Mariusz Misiak  z kl. VI – członek

Pani Ewa Franczak  z kl. IV – członek

Pani Beata Walendziak z kl. V- członek

 

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/20

100zł – 1 dziecko

50 zł – 2 dziecko