Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców rok szkolny 2020/21

Pan Dariusz Różycki z kl. V – przewodniczący Rady Rodziców

Pani Agnieszka Skipioł – Płaneta z kl. O – z-ca przewodniczącego Rady Rodziców

Pan Michał Lubański z kl. VIII – sekretarz

Pani Paulina Gąsińska kl. I – członek

Pan Michał Zatyka z kl. II –  członek

Pani Magdalena Majewska z kl. III – członek

Pani Monika Włodarczyk z kl. IV – członek

Pani Edyta Gos  z kl. VI – członek

Pani Anna Szwarc  z kl. VII – członek

 

 

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/21

100zł – 1 dziecko

50 zł – 2 dziecko