Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców rok szkolny 2017/18

Pan Dariusz Różycki z kl. VI – przewodniczący Rady Rodziców

Pan Michał Lubański z kl. V – z-ca przewodniczącego Rady Rodziców

Pan Artur Ligięza z kl. II – sekretarz

Pani Monika Bilska z kl. VII – członek

Pani Olga Miłkowska – Ptaszek z kl. III –  członek

Pan Mariusz Misiak  z kl. IV – członek

Pani Paulina Gąsińska z kl. I – członek

Pan Robert Kowalski z kl. 0 – członek

 

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/18

100zł – 1 dziecko

50 zł – 2 dziecko