Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców rok szkolny 2021/22

Pan Dariusz Różycki  – Przewodniczący Rady Rodziców

Pani Agnieszka Skipioł – Płaneta  – z-ca przewodniczącego Rady Rodziców

Pan Rajmund Oskierko – z-ca przewodniczącego Rady Rodziców

Pani Agnieszka Gola – sekretarz

Pani Paulina Gąsińska  – członek

Pani Katarzyna Zatyka –  członek

Pani Katarzyna Kulesz  – członek

Pani Monika Włodarczyk  – członek

Pani Edyta Gos  – członek

Pan Michał Lubański – członek

Pan Krzysztof Abramowski – członek

Pani Anna Szwarc – członek

 

 

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22

100zł – 1 dziecko

50 zł – 2 dziecko