Nowy rok szkolny 2021/2022

Nowy rok szkolny w ożarowskich szkołach

 

W Gminie Ożarów Mazowiecki od 1 września 2020 r. uczniowie rozpoczną edukację stacjonarną w szkołach w sposób tradycyjny, przestrzegając ogólnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Jest to jeden z trzech modeli nauczania dopuszczalny przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pozostałe dwa modele to nauka zdalna lub model mieszany, które mogą być wdrażane w zależności od panującego zagrożenia sanitarnego. Jeśli dziecko posiada zaświadczenie lekarskie o przewlekłej chorobie, która jest wskazaniem do pozostania w domu, objęte jest nauczaniem indywidualnym lub kwarantanną, będzie realizowało nauczanie zdalne, a szkoła wejdzie w system nauki mieszanej.

Jako Gmina dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom i wszystkim osobom na terenie szkoły maksymalne bezpieczeństwo. Szkoły zostały zdezynfekowane i wyposażone w środki bezpieczeństwa, płyny dezynfekujące i ich dystrybutory, maseczki i rękawiczki. Szkoły na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki są przygotowane na przyjęcie uczniów, opracowały szczegółowe regulaminy swojej działalności i dostosowały swoją organizację do obowiązujących wymogów, tak, aby umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz uniknąć częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Wprowadzonych będzie wiele zasad zmieniających funkcjonowanie przerw międzylekcyjnych, stołówki, szatni, biblioteki, dowozów, tak aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, rodzicom i pracownikom szkoły. Dyrektorzy szkół zapoznają rodziców ze wszystkimi obowiązującymi zasadami i przekażą szczegółowe harmonogramy rozpoczęcia roku szkolnego, które w tym roku również będzie odbywało się inaczej niż zwykle.

W nadchodzącym czasie najważniejszą zasadą, o jakiej muszą pamiętać rodzice, jest uczęszczanie do szkoły wyłącznie dzieci zdrowych (bez jakichkolwiek objawów chorobowych). Opiekunowie odprowadzający dzieci będą mogli wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły tylko do wyznaczonego miejsca i obowiązani będą do stosowania środków ochronnych: osłony ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk.

Podjęte działania i wdrożone regulaminy służą ważnemu celowi – zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkich osób na terenie szkoły. Prosimy rodziców o wsparcie i wdrożenie zasad bezpieczeństwa, które przedstawiamy w skrócie na załączonych grafikach.

 

Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego