Instrukcja logowania się do e-dziennika

 

[embeddoc url=”https://sps.ozarow-mazowiecki.pl/wp-content/uploads/sites/27/2022/09/uonetplus_Logowanie-ucz-rodz.pdf”]

[embeddoc url=”https://sps.ozarow-mazowiecki.pl/wp-content/uploads/sites/27/2022/09/uonetplus_Logowanie-ucz-rodz_UA.pdf”]