Terminy spotkań z rodzicami

Zebrania i dni otwarte dla rodziców w roku szkolnym 2018/19

Lp Data Godzina Uwagi
1 13.09.2018 18:00 zebranie ogólne i z wychowawcami
2 11.10.2018 17:00-18:00 dzień otwarty
3 15.11.2018 17:00-18:00 dzień otwarty i spotkanie z wychowawcą
4 13.12.2018 18:00 zebranie ogólne i z wychowawcami
– oceny przewidywane
5 17.01.2019 18:00 zebranie semestralne
– oceny za I semestr
6 07.03.2019 17:00-18:00 dzień otwarty
7 11.04.2019 17:00-18:00 dzień otwarty i spotkanie z wychowawcą
8 09.05.2019 18:00 zebranie ogólne i z wychowawcami
– oceny przewidywane

 

Terminy wystawienia projektów ocen oraz powiadamiania rodziców
o przewidywanej ocenie za I semestr i rok szkolny:
 

I semestr – 13.12.2018 r.

koniec roku – 09.05.2019 r.

Terminy wystawiania ocen za I semestr i koniec roku szkolnego 2018/19

I semestr – 15.01.2019 r.

koniec roku – 12.06.2019 r.

 

Klauzula informacyjna RODO (dla rodziców) KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA RODZICÓW