Terminy spotkań z rodzicami

Zebrania i dni otwarte dla rodziców w roku szkolnym 2023/24

Lp Data Godzina Uwagi
1 07.09.2023 17:00 
  • godz. 17:00 – spotkanie ogólne na sali gimnastycznej
  • godz. 17:30 – zebranie z wychowawcami kl. 1-3 i 4-8
2 26.10.2023 17:00 lub 17:30
  • godz.17:00 – zebranie dla klasy 8 – omówienie zasad egzaminu
  • godz. 17:30 – zebranie z wychowawcami kl. 1-3 i 4-7
3 07.12.20223 17:00 zebranie ogólne i spotkania z wychowawcami
– oceny przewidywane
4  11.01. 2024 17:00-18:00 zebranie semestralne
– oceny za I semestr
5 21.03.2024 17:00-18:00 dzień otwarty
6 16.05.2024 17:00 zebranie ogólne i z wychowawcami
– oceny przewidywane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminy wystawienia projektów ocen oraz powiadamiania rodziców
o przewidywanej ocenie za I semestr i rok szkolny 2023/24

I semestr – 06.12.2023 r.

koniec roku – 15.05.2024 r.

Terminy wystawiania ocen za I semestr i koniec roku szkolnego 2023/24

I semestr – 08.01.2024 r.

koniec roku – 12.06.2024 r.

 

Klauzula informacyjna RODO (dla rodziców) KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA RODZICÓW