Terminy spotkań z rodzicami

Zebrania i dni otwarte dla rodziców w roku szkolnym 2022/23

Lp Data Godzina Uwagi
1 08.09.2022 16:30

lub

17:30 

  • godz.16:30 – zebranie dla klasy 4 – przedstawienie nauczycieli, zasad oceniania z przedmiotów i zachowania
  • godz. 17:00 – spotkanie ogólne na sali gimnastycznej
  • godz. 17:30 – zebranie z wychowawcami kl. 1-3 i 5-8
2 27.10.2022 17:00

lub

17:30

  • godz.17:00 – zebranie dla klasy 8 – omówienie zasad egzaminu
  • godz. 17:30 – zebranie z wychowawcami kl. 1-3 i 4-7
3 22.12.2022  17:00 zebranie ogólne i spotkania z wychowawcami
– oceny przewidywane
4  26.01. 2023 17:00-18:00 zebranie semestralne
– oceny za I semestr
5 30.03.2023 17:00-18:00 dzień otwarty
6 18.05.2023 17:00 zebranie ogólne i z wychowawcami
– oceny przewidywane

 

 

 

 

Terminy wystawienia projektów ocen oraz powiadamiania rodziców
o przewidywanej ocenie za I semestr i rok szkolny 2022/23

I semestr – 21.12.2022 r.

koniec roku – 16.05.2023 r.

Terminy wystawiania ocen za I semestr i koniec roku szkolnego 2022/23

I semestr – 23.01.2023 r.

koniec roku – 16.06.2023 r.

 

Klauzula informacyjna RODO (dla rodziców) KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA RODZICÓW