Terminy spotkań z rodzicami

Zebrania i dni otwarte dla rodziców w roku szkolnym 2019/20

Lp Data Godzina Uwagi
1 12.09.2019 18:00 zebranie ogólne i z wychowawcami
2 10.10.2019 17:00-18:00 dzień otwarty
3 14.11.2019 17:00-18:00 dzień otwarty i spotkanie z wychowawcą
4 12.12.2019 18:00 zebranie ogólne i z wychowawcami
– oceny przewidywane
5 16.01.2020 17:00-18:00 zebranie semestralne
– oceny za I semestr
6 11.03.2020 17:00-18:00 dzień otwarty
7 16.04.2020 17:00-18:00 dzień otwarty i spotkanie z wychowawcą
8 14.05.2020 18:00 zebranie ogólne i z wychowawcami
– oceny przewidywane

 

Terminy wystawienia projektów ocen oraz powiadamiania rodziców
o przewidywanej ocenie za I semestr i rok szkolny 2019/20
 

I semestr – 12.12.2019 r.

koniec roku – 14.05.2020 r.

Terminy wystawiania ocen za I semestr i koniec roku szkolnego 2019/20

I semestr – 15.01.2020 r.

koniec roku – 17.06.2020 r.

 

Klauzula informacyjna RODO (dla rodziców) KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA RODZICÓW