Terminy spotkań z rodzicami

Zebrania i dni otwarte dla rodziców w roku szkolnym 2021/22

W czasie epidemii większość zebrań będzie odbywać się online – wychowawcy przekazują informację o której godzinie

( jeśli będzie to możliwe zebrania z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów będą odbywały się w szkole)

Lp Data Godzina Uwagi
1 07.09.2021 17:00 zebranie z wychowawcami
2 26.10.2021 17:00-18:00 dzień otwarty
3 21.12.2021  17:00 zebranie ogólne i spotkania z wychowawcami
– oceny przewidywane
4  25.01. 2022 17:00-18:00 zebranie semestralne
– oceny za I semestr
5 29.03.2022 17:00-18:00 dzień otwarty
6 17.05.2022 17:00 zebranie ogólne i z wychowawcami
– oceny przewidywane

 

Terminy wystawienia projektów ocen oraz powiadamiania rodziców
o przewidywanej ocenie za I semestr i rok szkolny 2021/22

I semestr – 20.12.2021 r.

koniec roku – 13.05.2022 r.

Terminy wystawiania ocen za I semestr i koniec roku szkolnego 2021/22

I semestr – 24.01.2022 r.

koniec roku – 13.06.2022 r.

 

Klauzula informacyjna RODO (dla rodziców) KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA RODZICÓW