Terminy spotkań z rodzicami

Zebrania i dni otwarte dla rodziców w roku szkolnym 2020/21

W czasie epidemii większość zebrań będzie odbywać się online – wychowawcy przekazują informację o której godzinie

( jeśli będzie to możliwe zebrania z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów będą odbywały się w szkole)

Lp Data Godzina Uwagi
1 10.09.2020 18:00 zebranie ogólne i z wychowawcami
2 21.10.2020 17:00-18:00 dzień otwarty
3 19.11.2020 17:00-18:00 dzień otwarty i spotkanie z wychowawcą
4 09.12.2020 18:00 zebranie ogólne i z wychowawcami
– oceny przewidywane
5 14.01.2021 17:00-18:00 zebranie semestralne
– oceny za I semestr
6 11.03.2021 17:00-18:00 dzień otwarty
7 15.04.201 17:00-18:00 dzień otwarty i spotkanie z wychowawcą
8 13.05.2021 18:00 zebranie ogólne i z wychowawcami
– oceny przewidywane

 

Terminy wystawienia projektów ocen oraz powiadamiania rodziców
o przewidywanej ocenie za I semestr i rok szkolny 2020/21
 

I semestr – 09.12.2020 r.

koniec roku – 13.05.2021 r.

Terminy wystawiania ocen za I semestr i koniec roku szkolnego 2019/20

I semestr – 13.01.2021 r.

koniec roku – 16.06.2021 r.

 

Klauzula informacyjna RODO (dla rodziców) KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA RODZICÓW