Wymagania edukacyjne

Edukacja wczesnoszkolna:

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Język angielski:

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Język polski:

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Język niemiecki:

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Matematyka:

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Historia:

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

WOS:

Klasa 8

Informatyka:

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Przyroda:

Przyroda – klasa 4

Geografia:

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Biologia:

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Chemia:

Klasa 7

Klasa 8

Fizyka:

Klasa 7 – semestr 1

Klasa 7 – semestr 2

Klasa 8 – semestr 1

Klasa 8 – semestr 2

Muzyka:

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Plastyka:

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Technika:

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

EDB:

Klasa 8

WF:

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Religia:

KL. I

KL. II

KL.III

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Attachments