Rekrutacja

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej szkoły podstawowej odbywa się poprzez System Elektronicznej Rekrutacji.

Wniosek rekrutacyjny wraz z załącznikami składa się elektronicznie za pośrednictwem systemu rekrutacji do placówek oświatowych Gminy Ożarów Mazowiecki, logując się na stronie https://rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl.

Rodzice posiadający profil zaufany zapiszą swoje dziecko poprzez złożenie wniosku na platformie rekrutacyjnej. Jeżeli rodzice nie posiadają profilu zaufanego, niezbędnego do podpisania elektronicznego wniosku rekrutacyjnego, mogą wniosek wydrukować, podpisać odręcznie i dostarczyć do placówki oświatowej pierwszego wyboru. Zachęcamy do założenia profilu zaufanego na stronie www.pz.gov.pl. Założony profil potwierdzamy w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim lub poprzez usługi bankowości elektronicznej w wielu bankach w Polsce.

Terminy elektronicznej rekrutacji:

  • 23 luty – 29 luty 2024 r. – składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego,
  • 1 marca – 27 marca 2024 r. – składanie przez rodziców wniosków do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych tzw. „zerówek” oraz do klas pierwszych szkoły podstawowej.

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025:

Na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria ustawowe:

  • wielodzietność rodziny,
  • niepełnosprawność dziecka, rodzeństwa lub rodzica,
  • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
  • objęcie pieczą zastępczą.

Spełnianie poszczególnych kryteriów musi być potwierdzone stosownymi dokumentami lub oświadczeniami.

Jeżeli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pozostaną wolne miejsca w przedszkolu przeprowadzany jest drugi etap rekrutacji, w którym pod uwagę brane są samorządowe kryteria rekrutacji. Kryteria oraz liczba punktów zostały umieszczone w zakładce “Kryteria” w Systemie Elektronicznych Rekrutacji.

Szczegółowe informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej http://rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl/, w szkole oraz w Biurze Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki, tel. 22 721-28-23.

   

Link do systemu rekrutacji do placówek oświatowych w Gminy Ożarów Mazowiecki:

https://rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl/

Film instruktażowy, który pokazuje proces złożenia wniosku rekrutacyjnego:

https://ozarow-mazowiecki.pl/2021/03/03/proces-zlozenia-wniosku-rekrutacyjnego-do-placowek-oswiatowych-gminy-ozarow-mazowiecki/