Dyrektor

 

Dyrektor

mgr Robert Leończyk

Przyjęcia interesantów przez dyrektora szkoły – piątek godz. 11.30- 14.45

(po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie tel. 22 722 50 28)

e-mail : dyrektor@sps.ozarow-mazowiecki.pl