Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2020r

 

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

2  Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2020r

 

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz.432, z późn. zm.

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

 

3 Ferie zimowe 18 stycznia – 31 stycznia 2021r województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

 

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz.432, z późn. zm.

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

 

4 Wiosenna przerwa świąteczna 01.04 – 06.04.2021r

 

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz.432, z późn. zm.

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

 

5 Egzamin ósmoklasisty 25.05 – 27.05.2021

Podstawa prawna: art. 9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 2198, z późn. zm.)

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)

5 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 25 czerwca 2021r

 

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz.432, z późn. zm.

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

 

6 Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2021r

 

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz.432, z późn. zm.

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

 

Dodatkowe dni wolne:

 

  1. 12.11 – 13.11.2020r –czwartek, piątek p0 11.11.2020r Narodowe Święto Niepodległości
  2. 04.01 – 05.01.2021– poniedziałek, wtorek przed 06.11.2021r Święto Trzech Króli
  3. 04.06.2021 – piątek po 03.06.2021 Bożym Ciele
  4. 25- 27.05.2021 – Egzamin ósmoklasisty