Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2021r

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

2  Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2021r

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz.432, z późn. zm.

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

 

3 Ferie zimowe 31 stycznia – 13 lutego 2022r 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz.432, z późn. zm.

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

 

4 Wiosenna przerwa świąteczna 14-19 kwietnia 2022r

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz.432, z późn. zm.

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

 

5 Egzamin ósmoklasisty 24 – 26 maja 2022r

Podstawa prawna:

art. 9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 2198, z późn. zm.)

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)

6 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 24 czerwca 2022r

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz.432, z późn. zm.

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

 

7 Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022r

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz.432, z późn. zm.

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

 

Dodatkowe dni wolne:

  1. 12.11.2021r – piątek po 11.11.2021r (Narodowe Święto Niepodległości)
  2. 07.01.2022r – piątek po 06.01.2022r  (Uroczystość Objawienia Pańskiego)
  3. 02.05.2022r – poniedziałek po 01.05.2022r (Święto Pracy)
  4. 12.05.2022r – czwartek Święto Szkoły
  5. 24- 26.05.2022r – Egzamin ósmoklasisty
  6. 17.06.2022r – piątek po 16.06.2022r (Boże Ciało)