Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 2 września 2019r

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

2 Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2019r

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz.432, z późn. zm.
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

3 Ferie zimowe 10 lutego – 23 lutego 2020r województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz.432, z późn. zm.
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

4 Wiosenna przerwa świąteczna 09.04 – 14.04.2020r

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz.432, z późn. zm.
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

5 Egzamin ósmoklasisty 21,22,23.04.2019

Podstawa prawna: art. 9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 2198, z późn. zm.)
§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)

5 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 26 czerwca 2020r

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz.432, z późn. zm.
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

6 Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020r

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz.432, z późn. zm.
§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

Dodatkowe dni wolne:

02.01 – 03.01.2020r –czwartek i piątek po 01.01.2020r Nowy Rok
12.06.2020 – piątek po Bożym Ciele