O Nas

Jesteśmy niewielką, kameralną szkołą wiejską. To nasz niewątpliwy atut. Żaden z uczniów nie pozostaje anonimowy. Każdy może liczyć na indywidualne zainteresowanie i pomoc nauczycieli. Tworzymy ciepłą, rodzinną atmosferę, na co zwracają uwagę również sami uczniowie. Daje ona wszystkim poczucie bezpieczeństwa oraz szansę wzbogacania i urozmaicania procesu edukacyjnego.  W latach obowiązywania sprawdzianu szóstoklasistów nasi uczniowie uzyskiwali w nim bardzo dobre wyniki. Reforma systemu edukacji spowodowała, że ponownie staliśmy się szkołą ośmioklasową. Przykładamy wielką wagę do optymalnego przygotowania uczniów najstarszych klas do egzaminu ósmoklasisty. Z przedmiotów egzaminacyjnych organizujemy zajęcia rozwijające i kształtujące umiejętności i wiadomości objęte nową podstawą programową.

Wychowujemy w duchu patriotyzmu, kultury osobistej, szacunku i tolerancji. Jesteśmy aktywni w środowisku lokalnym- czynnie uczestniczymy w różnych przedsięwzięciach. Mamy swój hymn, który jest śpiewany podczas uroczystości.

Szkoła oferuje nie tylko dobre warunki do rozwijania wiedzy przewidzianej programem nauczania, ale daje możliwość poszerzania jej podczas wielu pozalekcyjnych zajęć przedmiotowych. Wzbogacają one wiedzę uczniów i przygotowują do różnych konkursów. Dzieci mają także możliwość wyrównywania wiedzy i umiejętności na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych. Dbają o to nauczyciele specjaliści. Ogromny nacisk kładziemy na kształcenie samodzielności i odpowiedzialności. Już od klasy przedszkolnej prowadzimy lekcje z języka angielskiego, a od czwartej także niemieckiego.

Zainteresowania artystyczne uczniowie mogą rozwijać w prężnie działającym kole teatralnym, a sprawność fizyczną – w kole sportowym.

Specjalizujemy się w dyscyplinie sportowej unihokej dziewcząt i chłopców. Osiągamy pierwsze miejsca w gminie, powiecie oraz zawodach międzypowiatowych. Z sukcesami uczestniczymy w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

Uczniowie naszej szkoły byli powoływani do Kadry Polski. Bierzemy również udział w wielu innych dyscyplinach sportowych rozgrywanych na terenie gminy z bardzo dobrymi wynikami. Od 2018 roku dysponujemy nowym boiskiem.  W trosce o rozwój fizyczny naszych wychowanków dla wszystkich uczniów organizowane są zajęcia na basenie.

Czas oczekiwania na zajęcia lekcyjne i powrót do domu wypełniony jest zajęciami w świetlicy szkolnej. Organizowane są bardzo ciekawe zajęcia plastyczne, rozwijające sprawność manualną, gry planszowe, sudoku, wspólne odrabianie pracy domowej.

Szkoła posiada dobrze wyposażoną pracownię komputerową. We wszystkich salach lekcyjnych znajdują się tablice multimedialne lub monitory, co pozwala na prowadzenie ciekawych zajęć, w bardzo nowoczesny sposób.

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wycieczkach pieszych, rowerowych i autokarowych. Dzieci zwiedzają skanseny, Muzeum Narodowe, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Techniki, Galerie Sztuki Współczesnej. Poznają ciekawe miejsca i zabytki. Organizowane są również wyjazdy do teatru i kina. Co roku odbywają się wycieczki kilkudniowe.

Szkoła w Święcicach jest  placówką, do której uczęszczają dzieci z miejscowości: Święcice, Wolskie, Pilaszków, Myszczyn, Pogroszew i Łaźniew. Uczniowie dowożeni są autobusem szkolnym.