Organizacja pracy w oddziale

 

Praca dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcza realizowana jest w godzinach 7.00 – 17.00

Opiekę nad dziećmi sprawuje zamiennie dwóch wychowawców:

  1. E. Landowska
  2. V. Wagner

Pozostali nauczyciele:

  1. M. Szymański – nauczyciel j. angielskiego
  2. M. Czajkowska – nauczyciel religii