Organizacja pracy w oddziale

 

Praca dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcza realizowana jest w godzinach 7.00 – 17.00

Opiekę nad dziećmi sprawują wychowawcy:

 Oa – J. Kaczmarczyk

 Ob – V. Wagner

 Oab (po południu) – M. Zgorzelska

Pozostali nauczyciele:

M. Szymański – nauczyciel j. angielskiego

M. Czajkowska – nauczyciel religii