Aktualności

Program akcji „ZIMA W MIEŚCIE 2020” w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach. 10 – 21 lutego 2020 r.  Cele ogólne: Zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom; Kształtowanie sprawności