Aktualności

Szanowni rodzice (opiekunowie) i uczniowie ! W związku z pandemią koronawirusa zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w dniu 26 czerwca 2020 roku będzie wyglądało inaczej jak zawsze. Wraz z Radą Pedagogiczną

REGULAMIN szczególnych zasad działalności szkoły w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji podczas pandemii wirusa SARS-CoV2 (COVID-19)   $1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin powstał na podstawie: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr B.0050.23.2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku, od 6 maja 2020 roku do 13 maja 2020 roku odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli publicznych i

Page 1 of 6
1 2 3 6