Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach

ul. Poznańska 541, 05-860 Płochocin

tel. 22 722 50 28

e-mail: spswiecice@wp.pl