Majątek.

 1. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem gminy Ożarów Mazowiecki.
 2. Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność gminy Ożarów Mazowiecki:
  Powierzchnia całkowita działki: 2911,4 m2
  Powierzchnia zabudowy: 547,64 m2
  Kubatura: 4296,7 m3
  Ilość kondygnacji nadziemnych: 2
  Ilość kondygnacji podziemnych: 1
 3. Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada gmina Ożarów Mazowiecki.

         Majątek stanowią: środki trwałe, wyposażenie, księgozbiór.