Przyjmowanie i załatwianie spraw.

Dyrektor
Zdzisława Lesińska
e-mail: spswiecice@wp.pl
przyjmuje interesantów we wtorki: 12:45-14:45, czwartki: 8:55 – 10:55 lub po telefonicznym uzgodnieniu

Psycholog
Milena Palevic
wtorek 07:30 – 14:30

środa 13:30 – 15:30

czwartek 07:30 – 08:45

Pedagog

Monika Kluczyk

środa 12:00 – 17:00

czwartek 07:00 – 12:00

Logopeda
Katarzyna Ziemiańczyk
Piątek 08:00 – 16:15

Sekretarz
Anna Szwarc
od poniedziałku do piątku: 7:45 – 15:45

Pielęgniarka szkolna
Beata Cebula (w miarę potrzeb)