Regulamin pracy oddziału przedszkolnego, podczas pandemii.