Status prawny

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.).
  2. Uchwały nr 397/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Święcicach.
  3. Uchwały nr XXI/212/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach.
  4. Uchwała nr XLV/456/17 Rady Miejskiej z dnia 12 października 2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ożarów Mazowiecki w ośmioletnie szkoły podstawowe.
  5. Statutu Szkoły Podstawowej.