Uroczystość 100 – lecia szkoły

NIECODZIENNA UROCZYSTOŚĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIĘCICACH

Dzień 16.X. 2010r. zapisał się w historii naszej szkoły jako dzień szczególny i wyjątkowy – można powiedzieć, to dziejowa chwila dla naszej skromnej, niedużej wiejskiej placówki. Obfitował w wydarzenia o niezwykłej doniosłości. Dwie niecodzienne sytuacje miały miejsce tego dnia: jubileusz 100 – lecia istnienia naszej szkoły oraz nadanie jej imienia. Odtąd będzie ona nosić dumne imię MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.

To postać niezwykła, wybitna – WIELKI CZŁOWIEK I WIELKI POLAK.  Swoją postawą życiową dał dowód nadzwyczajnego wręcz poświęcenia i umiłowania kraju. Dał się poznać zarówno jako odważny dowódca, jak i przewidujący polityk. Był człowiekiem skromnym, nieczerpiącym korzyści ze sprawowanej władzy – całym sercem i duszą oddany Ojczyźnie.

 Szkoła zaś poprzez nadanie jej imienia zyskała swą indywidualność i tożsamość. Udało się to osiągnąć dzięki ogromnym wysiłkom i staraniom Dyrektora Szkoły – Pani Zdzisławy Lesińskiej, grona pedagogicznego, młodzieży szkolnej i rodziców.

Przez ponad rok przygotowywaliśmy się do tej wielkiej uroczystości pogłębiając wiedzę o przyszłym Patronie, zbierając konieczną dokumentację i pozyskując sponsorów.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji pracowników szkoły, uczniów i rodziców, celebrowaną przez proboszcza parafii w Łaźniewie Ks. Pawła Placka w asyście byłego katechety Księdza Mariusza Szykuły. Podczas nabożeństwa nastąpiło poświęcenie sztandaru, a proboszcz w ciepłych i serdecznych słowach podziękował Panu Bogu za wszystkie łaski, którymi nas obdarzył w ciągu tych minionych 100-u lat, i podkreślił fakt, że w murach tej szkoły w ciągu tego czasu tak wiele się dokonało.

Po zakończeniu Mszy Św. rozpoczęła się oficjalna ceremonia według scenariusza opracowanego przez Panią Dyrektor. Wzięli w niej udział znamienici goście – przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych z Panem Burmistrzem Kazimierzem Stachurskim, Panem Grzegorzem Gębalą na czele, przedstawiciel Wojewody Pan Krzysztof Dąbrowski, Starostowie powiatu warszawskiego – zachodniego Pan Jan Żychliński, Pan Leszek Tokarczyk, przedstawiciel Mazowieckiego Kuratorium Oświaty – Pani Krystyna Mucha, sponsorzy, poprzedni dyrektorzy szkoły, dyrektorzy szkół gminnych, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, absolwenci, rodzice, nauczyciele, uczniowie i cała lokalna społeczność. 

Uroczyście  wprowadzone zostały poczty sztandarowe z sąsiednich szkół gminnych. Było nam bardzo miło gościć poczet z zaprzyjaźnionej szkoły w Pruszkowie o tym samym imieniu – Józefa Piłsudskiego.

Następnie przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – Marcin Łapot – zameldował gotowość społeczności szkolnej do nadania imienia i przekazania sztandaru.

Uczniowie w odświętnych strojach, z wielką powagą odśpiewali wraz z wszystkimi zebranymi cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”.

Pani Dyrektor Zdzisława Lesińska, z wielką radością powitała szacownych gości.

Dalszą część wystąpienia Pani Dyrektor rozpoczęła od niezwykle wymownych słów samego bohatera dnia Józefa Piłsudskiego cytując : „ Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości. Ani nie ma prawa do przyszłości.” – zwracając w ten sposób uwagę na patriotyczny wymiar uroczystości. Podkreśliła doniosłość chwili – mówiąc, że niesie ona w sobie symbol wzruszenia, zadumy i refleksji. Wróciła wspomnieniami do dawnych czasów, przedstawiając w zwięzły sposób historię szkoły, która powstała 100 lat temu w 1910 roku i była świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych – od zaborów poprzez I i II wojnę światową. Początkowo była typowym wiejskim budynkiem z jedna izbą lekcyjną i lokalem mieszkalnym dla kierownika Moczydłowskiego. Wspomniała o wielkich zasługach następnego kierownika Pana Stefana Rodkiewicza, który cieszył się ogromnym szacunkiem miejscowej ludności i przyczynił się do odbudowy szkoły po spaleniu przez Niemców nacierających na Warszawę w czasie II wojny światowej.

Następnie przedstawiła dzieje szkoły  już po wojnie wymieniając kolejno ówczesnych dyrektorów i ich zasługi. Przemówienie udokumentowane było zdjęciami z dawnych lat w formie multimedialnej.

Nadmieniła, że jest dumna z faktu, że to jej właśnie przypadł zaszczyt wzięcia udziału w tak podniosłej chwili, jaką jest 100-letnia historia naszej  szkoły i nadanie jej imienia. Mocno zaakcentowała, że wybór na Patrona szkoły postaci Marszałka Piłsudskiego nie był przypadkowy. Nawiązuje on do tradycji szkoły, bo jak wskazują źródła, już przed wojną nosiła ona godne imię Naczelnika. 100-letnia historia i jej osiągnięcia upoważniły nas  do ubiegania  o nadanie imienia i prawo posiadania sztandaru, który dla społeczności szkolnej jest symbolem  Małej Ojczyzny- jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.

Zaraz po przemówieniu Pani Dyrektor nastąpiła prezentacja postaci Patrona również w wersji multimedialnej przygotowana przez uczniów kl. VI pod kierunkiem wychowawczyni  – Pani Wiktorii Dziudy. Wszyscy mieli okazję zapoznać się  z jego biografią i drogą życiową.

I nadeszła oczekiwana chwila – moment nadania imienia. Przewodnicząca Rady Miejskiej – odczytała uchwałę dotyczącą nadania imienia szkole a Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki – Pan Kazimierz Stachurski odczytał i przekazał Akt Nadania Imienia Szkole.

Dwie prowadzące uroczystość Panie: Justyna Chuść – nauczycielka języka angielskiego i Małgorzata Ziółkowska – nauczycielka nauczania zintegrowanego klas I-III – poprosiły Poczet Sztandarowy Rodziców do prezentacji. Przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli sztandar Pani Dyrektor, która ze czcią i powagą przyjęła go mówiąc, że to symbol najszlachetniejszych wartości i bezcenny dar i będzie on fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły. Uklękła i ucałowała rąbek sztandaru, przekazując go następnie uczniom, którzy również klęcząc zapewnili, że będą go czcić, szanować i nie splamią jego honoru. A delegacje klas wystąpiły do uroczystego ślubowania i oddania hołdu sztandarowi, który przypominać im będzie jak ważnymi wartościami są: Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka.

W radosnej atmosferze odśpiewany został hymn szkoły, którego autorami byli: uczniowie klasy VI, nauczycielka języka polskiego Wiktoria Dziuda i nauczycielka klas młodszych Jolanta Kasztelan.

Hymn wzbudził zachwyt zebranych, a uczniowie z werwą i entuzjazmem śpiewali:

 

Święcice to wspaniała szkoła,

Święcice to nasz wspólny dom.

Święcice to uczniowska duma,

Święcice to sportowy duch .

 

            Szkoło, szkoło kochana,

            Szkoło nasza bliska,

            Chcę pilnie uczyć się

            Zawsze oceny dobre mieć.

 

            Józef Piłsudski Patron szkoły,

            Dał przykład nam jak kochać kraj.

            Być nieugiętym w walce z wrogiem

            I wolność dla Ojczyzny nieść… itd.

 

Po hymnie sztandar położony został na stole i nastąpił symboliczny moment wbicia gwoździ w drzewce sztandaru oraz wpis do Księgi Pamiątkowej. Dokonali tego zaproszeni goście, sponsorzy, rodzice i przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. Wręczono drobne upominki okolicznościowe przygotowane przez uczniów.

Następnie głos zabrali dostojni goście:

 Pan Burmistrz Kazimierz  Stachurski odczytał list Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Polskiej- Anny Komorowskiej, która gratulowała tak pięknego i zacnego Jubileuszu oraz  podziękowała pedagogom, pod których czujnym okiem dzieci tak świetnie się rozwijają zdobywając wysokie miejsca w testach i turniejach sportowych a mając za Patrona Józefa Piłsudskiego placówka nadal wspaniale będzie się rozwijać i  kształcić w duchu patriotycznym kolejne pokolenia.

Dyrektor ZASiP-u Pan Zbigniew Rybak w imieniu Ministra Edukacji Narodowej- Katarzyny Hall odczytał list gratulacyjny, w którym Pani Minister życzy realizacji planów i marzeń w przyjaznej i radosnej atmosferze.

W imieniu Kuratorium Oświaty wystąpiła Pani Krystyna Mucha – Dyrektor Kształcenia Ogólnego Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, która podziękowała za tak wyjątkowo pięknie przygotowaną uroczystość, wyrażając jednocześnie podziw za odśpiewanie hymnu państwowego w całości, co niestety rzadko się zdarza.         

Odczytane zostały również listy gratulacyjne  Starosty powiatu Warszawskiego Zachodniego, a także wielu szacownych gości. Były to słowa piękne, pełne podziękowań i życzeń kierowane pod adresem Pani Dyrektor, Grona pedagogicznego i uczniów. Pan Burmistrz wspomniał, że nie często był świadkiem tak wspaniałej uroczystości pełnej powagi i zaangażowania.

W imieniu  najstarszych absolwentek szkoły – pani Czesława Perkowska – drżącym głosem powiedziała:

„Jesteśmy  szczęśliwe, że przywrócono Szkole imię Marszałka” i  ze wzruszeniem odczytała słowa ludowej pieśni napisanej na znak żałoby po jego śmierci:

       

To nieprawda, że Ciebie już nie ma,

To nieprawda, że leżysz już w grobie,

Chociaż płacze dziś cała polska ziemia,

Cała polska ziemia w żałobie…

Chociaż serce Ci w piersi nie bije,

Chociaż odszedł na wieki Wódz Dzielny,

W naszych sercach – jak żyłeś, tak żyjesz,

Ukochany Wodzu Nieśmiertelny!

 

Starsze Panie miały łzy w oczach i widać było, że to dla nich niezwykłe chwile.

Natomiast Pani Ewa Nowicka dyrektor  Szkoły nr 1 w Pruszkowie – krótko podsumowała, że to konsekwencja i  wytrwałość pozwoliły na realizację takiego przedsięwzięcia.

Zaś Proboszcz parafii w Łaźniewie- ks. Paweł Placek życzył, aby tu w tej szkole kwitł patriotyzm, jak niegdyś rodził on się w Sulejówku, gdzie uwielbianemu Komendantowi składano hołd i cześć.

Pani Dyrektor w ciepłych słowach podziękowała gościom i ofiarodawcom za przyczynienie się do powstania uroczystości i jej uświetnienia. Szczególnie serdeczne słowa skierowała do: proboszcza Placka, rodziców, byłych dyrektorów, absolwentów, uczniów, nauczycieli – dziękując za profesjonalne przygotowanie święta. Podziękowała także Panu Grzegorzowi Ambroziakowi, który ufundował wydanie broszury z okazji

100-lecia szkoły oraz podarował kolekcję niepublikowanych fotografii Marszałka ze swoich prywatnych zbiorów. Szkoła otrzymała również wiele cennych pamiątek, darów i upominków.

Wiązanki kwiatów wręczone gościom były wyrazem uznania i wywołały uśmiech zadowolenia na ich twarzach.            

Następnym widowiskowym punktem programu była część artystyczna przygotowana przez nauczycielkę muzyki – Panią Jolantę Kasztelan. Był to wzruszający montaż słowno-muzyczny w wykonaniu członków koła teatralnego. Pieśni legionistów przeplatały się z poezją międzywojenną i wojenną, dając przekrój historii od zaborów po współczesność.. Porywające były słowa ucznia klasy VI – Marcina Łapota- odgrywającego rolę Marszałka, gdy mówił przejmującym głosem : „Chłopcy ! Naprzód! Na śmierć czy życie, na zwycięstwo czy na  klęski-idźcie czynem wojennym budzić Polskę do zmartwychwstania!”

Głęboko w serce zapadły również słowa Wisławy Szymborskiej  w wykonaniu Małgorzaty Łapot : „Bez tej miłości można żyć, mieć serce puste jak orzeszek…”

A uczniowie  w ułańskich czapkach i strojach z dawnej epoki wywołali aplauz publiczności, która śpiewała i klaskała razem z małymi artystami.

Po wspaniałych występach uczniów nastąpiło symboliczne odsłonięcie tablicy pamiątkowej wraz z popiersiem Józefa Piłsudskiego na budynku szkoły oraz zwiedzanie wystawy poświęconej Patronowi i szkoły i jej historii.

Wszyscy goście zaproszeni zostali na poczęstunek w szkole lub na jej terenie, gdzie można było zjeść pyszną grochówkę przygotowaną przez strażaków ze Święcic, kiełbaski z grilla, sałatki i ciasta.

Od tej pory motywem wiodącym w pracy naszej szkoły będzie postać Marszałka. Jesteśmy dumni, że mamy takiego Patrona. Jego heroizm i niezłomna postawa będzie dla nas wzorem i inspiracją do odpowiedniego uczestnictwa   w życiu społecznym i publicznym. Warto kroczyć drogą wskazaną przez Marszałka a prawda zawarta w Jego słowach: „Być zwyciężonym i nie ulec- to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach – to klęska” stanie się   dewizą dla uczniów naszej szkoły w życiu codziennym.

Śmiało możemy powiedzieć, że 16 października 2010 roku – to wielki i niepowtarzalny dzień dla całej społeczności szkolnej. To wielka i niezwykła lekcja historii i patriotyzmu.

Nawet słońce w tym dniu mocniej świeciło, tak jakby razem z nami przeżywało tę ważną uroczystość.