Dnia 10 maja bieżącego roku zorganizowano święto szkoły, pod przewodnictwem Pana Roberta Leończyka. Zawitaliśmy do murów naszej szkoły Panią Dyrektor z Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie oraz podopiecznych z Willi Wiosennej. Uroczystość rozpoczęto konkursem na sobowtóra naszego patrona szkoły – Józefa Piłsudskiego. Rywalizacja była bardzo zacięta. Bezapelacyjnie faworytem komisji został sobowtór reprezentujący klasę III. Następnie przygotowano przedstawienie dotyczące życia Marszałka. Finalnie całą uroczystość zakończono konkursem na przemówienie, skierowane do patrona naszej placówki. Chwilę po tym zaproszono wszystkich nauczycieli i uczniów  na grilla. Po werdykcie i mowie końcowej Pani Dyrektor naszej szkoły oraz Pani Dyrektor z pobliskiego gimnazjum święto szkoły zostało zakończone i wszyscy rozeszli się do klas.