Dyrektor Szkoły informuje że w dniu 14.10.2019 autokaru szkolnego nie będzie.