Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 odbędzie się 01 września 2020r. Będzie ono wyglądało inaczej jak zawsze. Wraz z Radą Pedagogiczna podjęłam decyzję, że uczniowie będą przychodzili do szkoły klasami wg zamieszczonego poniżej harmonogramu. Ze względu na pandemię prosimy aby z dzieckiem oddziału przedszkolnego i klasy I w tym dniu przyszedł tylko jeden rodzic. Dla nich rozpoczęcie będzie na Sali gimnastycznej lub boisku szkolnym (jeśli będzie to możliwe – trwają prace ziemne do budowy modułu). Jeśli będzie na sali gimnastycznej to rodzice zobowiązani są przyjść w maseczkach lub przyłbicach, w rękawiczkach lub dezynfekując ręce środkiem odkażającym. Zarówno przy wejściu jak i wyjściu, a także na terenie szkoły zachowują bezpieczną odległość 1,5 m, zarówno uczniowie jak i ich rodzice. Pozostałe klasy  od II do VIII wchodzą do szkoły bez rodziców. Przypominam, że na terenie szkoły obowiązuje obowiązek zakrywania ust i nosa. Od 02.09 zajęcia będą odbywały się w sposób stacjonarny wg planu. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi bez żadnych objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Więcej informacji na temat przyprowadzania i odbierania dzieci oraz procedur higienicznych obowiązujących w czasie pandemii w najbliższych dniach zamieszczone będzie na stronie szkoły.

 

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Godzina Klasa Sala lekcyjna
08:30 – 10:00

 

0 boisko lub sala gimnastyczna
10:30 – 12:00

 

I boisko lub sala gimnastyczna
09:15 – 10:45

 

II sala komputerowa
09:30 – 10:50 III sala nr 5

 

11:00 – 12:30 IV sala nr 5

 

09:45 – 11:15 V sala nr 6

 

11:30 – 13:00 VI sala nr 6

 

10:00 – 11:40 VII sala nr 4

 

10:15 – 11:50 VIII sala nr 3

 

 

Z poważaniem

Zdzisława Lesińska

Dyrektor Szkoły