Szanowni Rodzice!

Przypominam, że przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2020r.  do 01 stycznia 2021r.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJ I I NAUKI  z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .

W roku szkolnym 2020/2021 ferie zimowe, będą trwały od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 17 stycznia 2021 r.

Uległy  zmianie dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną oraz z Radą Rodziców dniami wolnymi będą 29 i 30 kwietnia 2021r. ( miały być 4-5 stycznia 2021)

Zmienione zostały również spotkania z wychowawcami klas w I semestrze oraz terminy wystawiania ocen przewidywanych i klasyfikacyjnych ( zakładka rodzice na stronie www szkoły).

Ze względu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia życzę Państwu dużo, dużo zdrowia, spokoju, ciepłej rodzinnej atmosfery a na Nowy 2021 Rok optymizmu oraz wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń tych osobistych i zawodowych.

 Z poważaniem Dyrektor szkoły Zdzisława Lesińska