Co roku 12 maja jest dla całej społeczności szkolnej dniem szczególnym, za sprawą patrona szkoła Marszałka Józefa Piłsudskiego.  Święto szkoły jest celebrowane przez nas zawsze z rozmachem i wielką radością.