Wiosna to pora roku, która sprzyja wyjazdom, podróżom, wędrówkom i innym aktywnością w plenerze. Wszyscy chętnie korzystamy z ładnej pogody i spędzamy czas na świeżym powietrzu. Okres ten, w którym obserwujemy wzmożony ruch samochodowy, rowerowy i pieszy, sprzyja refleksji nad szeroko pojętym bezpieczeństwem. Dlatego też w dniach 13-20 maja 2022r. odbył się w naszej szkole  Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa, którego celem było, aby każdy uczeń wiedział, jak należy zachowywać się w różnych sytuacjach, których może doświadczyć w szkole i w środowisku oraz na drodze. W ramach Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa p. L. Bielecka i p. E. Landowska zaplanowały dla dzieci wielorakie formy aktywności, mające  służyć upowszechnieniu przepisów ruchu drogowego, wykształcić chęci i umiejętności dbania o sprzęt sportowy i rekreacyjny oraz nawyki właściwego, bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z niego.