W listopadzie odbyły się zajęcia dot. pierwszej pomocy dla uczniów klas 1-8. W klasach młodszych zajęcia przeprowadzili strażnicy miejscy z Ożarowa Mazowieckiego, natomiast w klasach 4-8 strażacy z OSP Święcice. Pokazali dzieciom w jaki sposób mogą skutecznie udzielić pierwszej pomocy, przypomnieli podstawy pierwszej pomocy oraz technikę resuscytacji.