SZKOLNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach 

Cele konkursu:

      • kultywowanie i rozwijanie tradycji wspólnego kolędowania oraz popularyzacja polskich kolęd,
      • promocja dzieci uzdolnionych wokalnie,
      • rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci.

Warunki uczestnictwa:

   Prezentacje konkursowe obejmować będą następujące formy:

      • wokalna,
      • wokalno – instrumentalna (wykonanie z użyciem podkładu muzycznego),
      • wokalno – instrumentalna (z własnym akompaniamentem) 

  Uczestnicy konkursu wykonują jedną polską kolędę lub pastorałkę.

Termin konkursu:

16 grudnia 2022r. od godz. 10.45

Ocena i nagrody:

Komisja konkursowa oceniać będzie uczestników w następujących kategoriach wiekowych:

             • Klasy O – I
             • Klasy II – III
             • Klasy IV – V
             • Klasy VI – VIII

według następujących kryteriów:

             • walory głosowe,
             • muzykalność i poczucie rytmu,
             • dykcja,
             • ogólny wyraz artystyczny,
             • dobór repertuaru i interpretacja.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 22 grudnia 2022r.

Dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu zostaną rozdane na apelu porządkowym podsumowującym I semestr roku szkolnego 2022/2023.