Tuż przed feriami, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w w pokazach fizycznych pod hasłem „Poczuj chemię do fizyki” przeprowadzonych przez grupę „Zaelektryzowani”. Pokaz  zawierał w sobie elementy wykładu, laboratoriów naukowych z dziedziny fizyki, chemii i przyrody oraz liczne eksperymenty. Wszystkie treści przedstawiane były przez prowadzących w sposób łatwo przystępny i zabawny. Największym zainteresowaniem cieszyły się oczywiście eksperymenty, które były nie tylko bardzo efektowne, ale również dostarczyły dzieciom wiedzy.