Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w I Gminnym Konkursie Fotograficznym „Flora i fauna Mazowsza”  organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w gminie Ożarów Mazowiecki.

Tematem konkursu jest przedstawienie na fotografii piękna otaczającej nas przyrody.

Regulamin konkursu:

I Gminny Konkurs Fotograficzny-regulamin