Informacja o wynikach I Wojewódzkiego Konkursu Literackiego

„Mowa do Marszałka Józefa Piłsudskiego”

W tym roku szkolnym po raz pierwszy w naszej szkole odbył się Wojewódzki Konkurs Literacki „Mowa do Marszałka Józefa Piłsudskiego”. Przedmiotem Konkursu była praca pisemna mająca formę przemówienia. Zadnie konkursowe polegało na przesłaniu do Organizatora, drogą elektroniczną, przemówienia do Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Komisja konkursowa w składzie:

Magdalena Borowik,

Aleksandra Okoniewska,

Jolanta Kasztelan,

Anita Nowińska

na posiedzeniu zamkniętym dokonała oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie Konkursu. Po szczegółowym ich przeanalizowaniu Komisja wyłoniła następujących laureatów:

  • I miejsceIgnacy Machowski (uczeń kl. VIIIa Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie, al. Krakowska 20, 05-820 Piastów, liczba uzyskanych punktów: 20/20, opiekun: p. Joanna Gontarz).
  • II miejsceRóża Missala (uczennica kl. VIII Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 61 „Pro Futuro”, ul. Przyszłości 4, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, liczba uzyskanych punktów: 20/20, opiekun: p. Mariola Kudytyn-Mroczek).
  • III miejsceFranciszek Dolota (uczeń VIII Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach,  ul. Poznańska 541, 05-860 Płochocin, liczba uzyskanych punktów: 20/20, opiekun:  p. Robert Leończyk).

Komisja przyznała dwa wyróżnienia.

Pierwsze wyróżnienie przypadło Emilii Kowalskiej (uczennica kl. VIIIa Szkoły Podstawowej nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie, ul. Ludwika Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa, opiekun:   p. Robert Jarmusz, liczba uzyskanych punktów: 19/20).

Drugie wyróżnienie trafiło do Kosmy Gajewskiego (uczeń kl. VIIc Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Sosnkowskiego 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, opiekun: p. Grażyna Kałczewiak, liczba uzyskanych punktów: 19/20).

Uroczyste wręczenie nagród Laureatom I Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Mowa do Marszałka Józefa Piłsudskiego” odbyło się 10 maja 2024 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach i połączone zostało z obchodami Święta Szkoły.

Organizatorzy serdecznie dziękują za udział w konkursie i zachęcają uczniów do dalszej aktywności twórczej.

 

Wykaz uczestników konkursu (według liczby uzyskanych punktów)

Lp. Imię
i nazwisko ucznia
Klasa Liczba uzyskanych punktów w % Liczba uzyskanych punktów
1. Ignacy Machowski VIIIa 100 20
2. Róża Missala VIII 100 20
3. Franciszek Dolota VIII 100 20
4. Emilia Kowalska VIIIa 95 19
5. Kosma Gajewski VIIc 95 19
6. Iga Górska VIII 90 18
7. Beata Wieczorek VIIIc 90 18
8. Karolina Bednarska VII 80 16
9. Mateusz Zelik VII 80 16
10. Ewa Olszewska VIIIa 75 15
11. Klara Rembiewska VIIIa 75 15
12. Filip Siwiński VIIIa 70 14
13. Amelia Błaszczykowska VIIb 65 13
14. Weronika Szulc VIIIa 65 13
15. Jakub Karpiński VIIIb 60 12
16. Filip Gąsiński VIII 45 9
17. Antoni Racinowski VII 40 8