W piątek 10 maja w naszej szkole obchodziliśmy Święto Szkoły. To szczególne wydarzenie, które integruje całą społeczność szkolną: uczniów, nauczycieli, rodziców oraz przyjaciół szkoły. W tym roku świętowanie było niezwykle uroczyste i wyjątkowe, ponieważ zostało połączone z wręczeniem nagród laureatom I Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Mowa do Marszałka Józefa Piłsudskiego” oraz laureatom szkolnego konkursu plastycznego „Józef Piłsudski ze swoim ulubionym koniem Kasztanką”.

Do naszej szkoły przybyli znamienici goście. Odwiedził nas włodarz naszej gminy Burmistrz Paweł Kanclerz i Zastępca Burmistrza Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak. W wydarzeniu uczestniczył Wicewojewoda Mazowiecki Patryk Fajdek. Naszymi gośćmi byli także Małgorzata Piotrowska – Skarbnik Gminy, Michał Turkas – Dyrektor Biura Oświaty Gminy, Anita Nowińska – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim, Urszula Hoczyk – Kierownik Filii nr 2 w Święcicach, Marek Bińkowski – Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcicach. Pojawili się również radni gminy: Rajmund Oskierko, Katarzyna Kędzierska, Aleksandra Lubańska, Mariusz Paweł Ilnicki oraz sołtys wsi Święcice Małgorzata Szastak. Gościliśmy też panie dyrektor ze wszystkich gminnych zaprzyjaźnionych szkół. Przybyli także laureaci i ich opiekunowie I Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Mowa do Marszałka Józefa Piłsudskiego”, którzy przyjechali z różnych szkół Mazowsza.

Na początku wprowadzono sztandar i odśpiewano hymn naszej szkoły. Później głos zabrał Dyrektor – Robert Leończyk, a potem przybyli goście: Burmistrz Paweł Kanclerz i Wicewojewoda Mazowiecki Patryk Fajdek. Następnie zgromadzeni mogli obejrzeć prezentację multimedialną na temat Józefa Piłsudskiego. Kolejnym punktem programu była prelekcja historyczna pana Edwarda Braszkiewicza na temat Kasztanki – ukochanej klaczy Marszałka.

W dalszej części nastąpiło wręczenie nagród laureatom szkolnego konkursu plastycznego „Józef Piłsudski ze swoim ulubionym koniem Kasztanką”. Wszystkie prace uczniów zostały zaprezentowane na rozstawionych sztalugach i na ścianach sali gimnastycznej.

Święto Szkoły uświetnił koncert pieśni patriotycznych ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

Punktem kulminacyjnym obchodów Święta Szkoły było wręczenie nagród laureatom I Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Mowa do Marszałka Józefa Piłsudskiego”. Pierwsza historyczna edycja konkursu organizowanego przez naszą szkołę cieszyła się dużym zainteresowaniem – napłynęło do nas wiele prac utalentowanych uczniów z całego województwa. Nagrodami za trzy pierwsze miejsca były statuetki Marszałka Józefa Piłsudskiego na koniu: złota, srebrna i brązowa. Wręczenia nagród dokonali nasi znamienici goście. Przyznano także dwa wyróżnienia. Laureaci mieli okazję przeczytać swoje prace. Każda prezentacja była nagradzana gromkimi brawami, a młodzi autorzy mogli poczuć dumę z własnych osiągnięć.

Po zakończeniu części oficjalnej udaliśmy się przed budynek szkoły, gdzie czekały na uczniów przygotowane przez rodziców kiełbaski z grilla, a także słodki poczęstunek – zorganizowane wspólnie z OSP Święcice i sołectwem Święcice. Tegoroczne obchody Święta Szkoły były szczególnie udane, a dzień ten na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników.