Aktualności

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach Zaprasza na Dzień Otwarty 31.08.2022 godz.16.00 Rodziców wraz z dziećmi, którzy po raz pierwszy zaczną naukę w oddziale przedszkolnym

Dnia 24 czerwca 2022r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz pożegnanie tegorocznych ósmoklasistów. Uczniowie podzieleni na dwie grupy odbierali świadectwa, nagrody, dyplomy oraz trofea za zawody sportowe. W krótkiej

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny zostali laureatami Archidiecezjalnego Konkursu Santo Subito. XI edycja przebiegała pod tytułem:  “Święty Jan Paweł II – Mąż modlitwy zanurzony w Bogu”. Laureaci: Łucja Zatyka

Dnia 10 czerwca odbył się w naszej szkole „Dzień Ukrainy”. Dzieci z oddziału przygotowawczego na ten szczególny czas przygotowały występ pod kierownictwem Pani Anny Sorbian wychowawczyni klasy oraz Pani Lesi