Aktualności

Wyniki: I miejsce  Dominik Okoniewski kl. II II miejsce Zuzanna Wojciechowska kl. 0 III miejsce Hanna Racinowska kl. II; Julia Urbanowska kl. III, Gabriela Sroczyńska kl. II Wyróżnienie: Mikołaj Sroczyński

Szanowni Państwo! Zdalne nauczanie Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 5 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

1 2 3 9