Aktualności

Szanowni rodzice (opiekunowie) i uczniowie ! W związku z pandemią koronawirusa zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w dniu 26 czerwca 2020 roku będzie wyglądało inaczej jak zawsze. Wraz z Radą Pedagogiczną

REGULAMIN szczególnych zasad działalności szkoły w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji podczas pandemii wirusa SARS-CoV2 (COVID-19)   $1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin powstał na podstawie: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia