Aktualności

REGULAMIN szczególnych zasad działalności szkoły w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji podczas pandemii wirusa SARS-CoV2 (COVID-19)   $1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin powstał na podstawie: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia