Dnia 24 czerwca 2022r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz pożegnanie tegorocznych ósmoklasistów. Uczniowie podzieleni na dwie grupy odbierali świadectwa, nagrody, dyplomy oraz trofea za zawody sportowe.

W krótkiej części artystycznej ósmoklasiści pożegnali się ze szkołą. Pięknie podziękowali dyrekcji i nauczycielom  za ich trud, wysiłek i obecność w ważnych dla nich chwilach. Następnie zostali pożegnani przez koleżanki i kolegów z klasy 7.

W kolejnej części uroczystości wychowawcy wręczyli świadectwa z wyróżnieniem, a także nagrody za wzorową postawę uczniowską. Pan dyrektor Robert Leończyk podsumował miniony rok szkolny oraz składał podziękowania rodzicom za zaangażowanie i współpracę ze szkołą.