Wymagania edukacyjne

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE

 

przedmiot klasy 1-3 klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8
Edukacja wczesnoszkolna Klasa 1

klasa 2

klasa 3

         
Język polski   jezyk polski język polski  język polski  język polski  język polski
Historia   historia historia historia  historia historia
Język angielski kl. 1

kl. 2

kl. 3

kl. 4 kl 5 kl. 6 kl 7 kl 8
Język niemiecki   kl 4 kl 5  kl 6  kl 7  kl 8
Matematyka   matematyka matematyka matematyka matematyka  matematyka
Przyroda i biologia   przyroda Biologia Biologia Biologia  Biologia
Geografia   klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7  klasa 8
Chemia          chemia chemia
Fizyka         fizyka  fizyka
Plastyka   plastyka plastyka plastyka plastyka  
Muzyka   muzyka muzyka muzyka muzyka   
Technika i zajęcia techniczne EDB   Technika Technika Technika   EDB kl 8
Informatyka    Informatyka Informatyka Informatyka Informatyka Informatyka
Wychowanie fizyczne   w-f w-f w-f w-f w-f
Religia religia religia religia religia religia  religia
WOS           WOS